Statuter

Vill du vara med och tävla om Årets Stafford?

Varje år har du som varit ute på banorna möjlighet att tävla om Årets Stafford inom Agility, Bruks, Freestyle/HTM, Lydnad, Rallylydnad, Nose Work, Utställning och Viltspår inom SSBTK! För att vara med skickar du in dina resultat enl. instruktioner nedan. Top 10 presenteras!

Slutresultaten redovisas på årsmötet i februari
Maila in dina resultat senast 31 december till:

För Agility, Bruks, Freestyle/HTM, Lydnad, Rallylydnad, Nose Work och Viltspår används den här blanketten som skickas till: tavling.ssbtk@gmail.com

Utställningsresultat ange tillfälle, räkna poängen och skicka till: ordf.ssbtk@gmail.com

Regler och poängräkning
I samtliga grenar måste förare och ägare vara medlem i SSBTK för att få delta (man måste inte tävla för SSBTK utan kan tävla för sin vanliga klubb). Om en annan förare tävlar hunden måste även denne varit medlem i SSBTK vid tillfället!


AGILITY

Poäng räknas från maximalt fem (5) officiella tävlingsresultat under året.

Noll hinderfel och noll tidsfel: Klass 1 7p, Klass 2 8p och Klass 3 9p
Noll hinderfel men tidsfel: Klass 1 6p, Klass 2 7p och Klass 3 8p
5 hinderfel och noll tidsfel: Klass 1 5p, Klass 2 6p och Klas 3 7p
5 hinderfel och tidsfel: Klass 1 4p, Klass 2 5p, Klass 3 6p
Målgång (dvs ej diskad): 2 poäng i samtliga klasser
(kan dock inte kombineras med ovanstående poäng på samma tävling).

Vinnaren i resp klass och gren tilldelas ytterligare 1 poäng.
Diplom/titel ger 1 extra poäng i klass 1, 2 poäng i klass 2.
Championat ger 3 extra poäng.
Deltagande i SM individuellt ger 3 extra poäng.
Deltagande i SM med lag ger 2 extra poäng


BRUKS

Poängen räknas för max fem (5) officiella Brukstävlingar.

Uppflytt: Apell 4p, Lägre (BSL 1) 5p och Högre (BSL 2) 6p

Godkänt: Apell 2p, Lägre (BSL 1) 3p, Högre (BSL 2) 4p och Elit (BSL 3) 5p

Cert/certpoäng: Elit (BSL 3) 6p

Nordic Style: Godkänt 4p

Klassvinst ger 1 extra poäng i samtliga klasser.
Brukschampionat ger 3 extrapoäng.
Deltagande i SM ger 3 extra poäng.
Om två hundar har samma poäng, är vinnaren den med högst totala poängsumman av det fem tävlingarna.


FREESTYLE/ HTM

Poängen räknas för max fem (5) officiella tävlingar.
Diplom får endast räknas en gång i varje klass, det år man erhållit meriten FD.

Poängberäkning Freestyle / HTM
Start 3p
Klass 1: Godkänd/Uppflytt 5p
Klass 2: Godkänd/Uppflytt 8p
Klass 3: Godkänd/Uppflytt 11p

FD1 5p
FD2 10p

HTM1 5p
HTM2 10p

Championat 30p

SM 50p

VM 70p


LYDNAD

Poängen räknas för max fem (5) officiella lydnadstävlingar under året.

1a pris: LStartklass 3p, LKI 4p, LKII 5p och LKIII 6p
2a pris: LStartklass 2p, LKI 3p, LKII 4p och LKIII 5p
3e pris: LStartklass 1p, LKI 2p, LKII 3p och LKIII 4p

1:a pris får den som uppnår visst anta poäng; i t ex lydnadsklass I ger 160 – 200 poäng ett 1:a pris osv. Under en viss poängsumma får man inget pris.
Förutom ovanstående får vinnaren i varje klass 1 extra poäng.
Lydnadschampionat ger 1 extra poäng.
Deltagande i SM ger 3 extra poäng.


NOSE WORK

Poängen räknas för max fem (5) officiella Nose Work tävlingar under året.
Detta oavsett om det är Tävling i samtliga moment, Tävling i enskilt moment eller doftprov. Poängen för de olika tävlingarna adderas med varandra.

Godkänt Doftprov oavsett doft ger 10 poäng

Hunden får de poäng den tilldelats på tävling
NW1 = poängen x 1
NW2 = poängen x 1,1
NW3 = poängen x 1,2
Utmärkelsen SSE – Särskilt samspelt ekipage ger 2 poäng per enskilt sök, får ekipaget SSE i samtliga sök, vilket är ett hederspris, ger detta 10 poäng.

RALLYLYDNAD

Poängen räknas för max fem (5) officiella rallylydnadstävlingar under året.

Kvalificerande resultat: 3p i Nybörjarklass, 4p i Fortsättningsklass, 5p i Avancerad klass och 6p i Mästarklass
Kvalificerande resultat får den som uppnår 70-100 poäng i nybörjarklass, 75-100 poäng i fortsättningsklass, 80-100 poäng i avancerad klass och 90-100 poäng i mästarklass.

Ej Kvalificerande resultat: 1p i nybörjarklass, 2p i fortsättningsklass, 3p i avancerad klass och 4p i Mästarklass
Ej kvalificerande resultat får den som uppnår 1-69 poäng i nybörjarklass, 1-74 poäng i fortsättningsklass, 1-79 poäng i avancerad klass och 1-89 poäng i mästarklass.

Förutom ovanstående får vinnaren i varje klass 1 poäng.
Rallydiplom (RLDN, RLDF, RLDA, RLDM) som erhållits under tävlingsåret ger  1 extra poäng.
Deltagande i SM ger 3 extra poäng.
Om två hundar har samma poängsumma, vinner den hund som har den högsta totala poängsumman på sina fem (5) tävlingsstarter.


UTSTÄLLNING

Man måste under det aktuella året vara: Medlem i SSBTK, medverka på rasspecialen, ha minst 5 bästa hane/tik placeringar för 5 olika domare. De 5 bästa resultaten räknas!

BIR 7 Poäng plus 1 poäng per slagen hund
BIM 5 poäng plus 1 poäng per slagen hund i samma kön
BTKL/BHKL 2– 4 Poäng plus 1P per slagen hund i samma kön
BTKL/BHKL 3 – 3 Poäng plus 1P per slagen hund i samma kön
BTKL/BHKL 4 – 2 Poäng plus 1P per slagen hund i samma kön

BIG 1 – 5 POÄNG
BIG 2 – 4 POÄNG
BIG 3 – 3 POÄNG
BIG 4 – 2 POÄNG

BIS 1 – 5 POÄNG
BIS 2 – 4 POÄNG
BIS 3 – 3 POÄNG
BIS 4 – 2 POÄNG


VILTSPÅR

Högst fem (5) resultat får räknas, varav högst två (2) från samma domare.

Anlagsklass
Godkänd 15p

Öppenklass
1:a pris 20p
2:a pris 15p
3:e pris 10p

Extra poäng
HP i öppenklass 15p
Championat 10p
Deltagande i SM 10p

1p per slagen hund till provbästa på ordinarie öppenklassprov (max 15p/provtillfälle)
Resultatlista som verifierar antalet slagna hundar ska bifogas.
Vinnaren av årets viltspårsstafford direktkvalificerar sig till nästkommande års viltspårs-SM för terriers.