Årsmöte 2018

Valberedningens förslag för SSbtk 2018

Ordförande:
Jennie Holmberg (nyval 1 år)

Ordinarie ledamöter:
Emma Josefsson (omval 2 år)
Nicklas Nuland (omval 2 år)
Caroline Remula (omval 2 år)
Yvonne Lundberg (kvarstår 1 år)
Laila Mällingen (kvarstår 1 år)
Cecilia Jonsson (fyllnasval 1 år)

Suppleanter:
1. Jenny Ludvigsson (nyval 1 år)
2.Erika Sanfer (nyval 1 år)

Revisorer:
Lotta Widh (omval 1 år)
Ida Skoglund (omval 1 år)

Revisorsuppleant:
Ulla-Britt Östman (omval 1 år)
Anja Hallgren (omval 1 år)

Valberedning:
Fyllnadsval 1 år
Nyval 2 år
Nyval 1 år