Valpar

Hej och välkommen till Ssbtks Valphänvisning!

Här kan rasklubbsanslutna uppfödare och medlemmar annonsera sina aktuella och planerade kullar. En komplett lista över uppfödare hittar du under fliken Uppfödare här på hemsidan.

Valpspekulant? Här har Svenska Kennelklubben sammanställt allmänna råd och tips kring vad man skall tänka på när det gäller hundköp, vilka frågor man bör ställa till sin presumtiva uppfödare osv. En jättebra sida som verkligen rekommenderas! Om du vill läsa in dig lite extra på staffen som ras har du förstås kommit rätt – på vår hemsida kan du läsa om sjukdomar som förekommer inom rasen, rasporträtt, hundsporter och andra aktiviteter som man kan ägna sig åt, vilka aktiviteter som vi som klubb erbjuder våra medlemmar osv. Börja gärna här och klicka dig sedan vidare! Om du sedan har fler frågor kan du kontakta vår medlemsvårdare Johan Norgren på ordf.ssbtk@gmail.com.

De flesta uppfödare uppskattar en första kontakt via mail, där du skriver en presentation om dig själv, din livssituation och hur hunden kommer få det hos dig, dina tidigare erfarenheter av hundar i allmänhet och staffar i synnerhet, samt lite om vad du söker efter hos din kommande valp. Lycka till!

Uppfödare? Vill du annonsera ut din aktuella eller kommande valpkull på sidan? Klicka här för mer info!

Observera att Ssbtk inte tar ansvar för specifika parningar eller avelshanar som annonseras på hemsidan, utan överlåter vidare forskning till dig som valpköpare/tikägare. SKKs Aveldata är en utmärkt tjänst för att skaffa sig mer information om avelsdjuren i fråga, t.ex. kullsyskonens och övriga släktingars hälsostatus, MH-diagram, utställningsresultat osv.

Vi vill också påminna om SKKs grundregler och när det gäller uppfödning och avel vill vi särskilt lyfta den inledande texten om grundregler för Uppfödare och Hanhundsägare:

”Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar både tikens och avkommans hälsa och välbefinnande.
Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens standard, provregler, registreringsregler och rasspecifika avelsstrategi, samt aktuella bestämmelser i djurskyddslagstiftningen.”