Hanar till avel

På denna sidan kan rasklubbsanslutna uppfödare och medlemmar annonsera sina hanar för avel. Att annonsera sin hane på sidan kostar 100:- per år och hur du går tillväga läser du om här.

Är du uppfödare och letar avelshane till din tik? Svenska Kennelklubben har sammanställt bra och läsvärd information om uppfödning och avel som du hittar här!

Observera att Ssbtk inte tar ansvar för specifika parningar eller avelshanar som annonseras på hemsidan, utan överlåter vidare forskning till dig som valpköpare/tikägare. SKKs Aveldata är en utmärkt tjänst för att skaffa sig mer information om avelsdjuren i fråga, t.ex. kullsyskonens hälsostatus, MH-diagram, utställningsresultat osv.

Vi vill också påminna om SKKs grundregler, och när det gäller uppfödning och avel vill vi särskilt lyfta den inledande texten om grundregler för Uppfödare och Hanhundsägare:

”Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar både tikens och avkommans hälsa och välbefinnande.
Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens standard, provregler, registreringsregler och rasspecifika avelsstrategi, samt aktuella bestämmelser i djurskyddslagstiftningen.”


Hanar för avel, i alfabetisk ordning

(klicka på bilden för full storlek)

Aiko art of staff
Födelsedata 2015-07-15
Reg.nr SE27382/2016
Färg röd med vit
Höjd 40cm
Vikt 17kg
L2Hga gen.clear
HC gen.clear
HD C
ED 0/1
Ögon UA 2017-05-19
MH
BPH
Utställning JUNKL very good, Excellent
Övrigt
Kontakt Liza sandman, Sandman____@hotmail.com, Jim.carlsson86@hotmail.com
Tillagd 2017-05-30


SEUCH Darnells Staff Baloo
Födelsedata 2012-10-04
Reg.nr SE58959/2012
Färg Brindle med vita tecken
Höjd
Vikt 18 kg
L2Hga clear
HC clear
HD A
ED 0/1
Ögon UA 2015-11-02
MH känd mental status
BPH
Utställning BIR *3, BIM *2, BIS 2a och 4e plats, Patella UA
Övrigt Tävlar i Rallylydnad och Agility (RLD N än så länge)
Kontakt Jill Darnell, kenneldarnell@gmail.com, 0735-202609
Tillagd 2017-01-05


Devikanska Kildalton
Födelsedata 20150319
Reg.nr SE23849/2015
Färg Röd med vita tecken
Höjd 41 cm
Vikt 17 kg
L2Hga Clear
HC Clear
HD B/C
ED UA
Ögon UA 16-09-21
MH
BPH Ja, med skott
Utställning JUNKL Excellent och Very Good, UKL Excellent och Very Good
Övrigt Patella UA, För mer information: www.devikanskakildalton.hundpoolen.se
Kontakt Sofie Mårtensson, sofie.martensson@hotmail.se
Tillagd 2016-11-18


RLD N Kings & Queens’s Laughing Too Loud
Födelsedata 2013-10- 10
Reg.nr SE54618/2013
Färg Svart brindle
Höjd 39 cm
Vikt 16,5 kg
L2Hga gen.cler
HC gen.clear
HD B
ED ua (0)
Ögon UA 2015-05- 19
MH
BPH Ja, med skott
Utställning Excellent,1 Cert, r- cacib
Övrigt Korrekt saxbett. Patella ua. Tävlas Rallylydnad och Nose Work.
Kontakt Sussie Anderson, Fornarina77@hotmail.com

Tillagd 2017-02-15


SEUCH FIUCH NORD JV-11 FI V-13 Zican’s Patriot
Födelsedata 2010-08-27
Reg.nr SE59692/2010
Färg Brindle
Höjd
Vikt 18 kg
L2Hga clear
HC
HD C/C
ED 0/0
Ögon UA 2014-01-27
MH känd mental status
BPH
Utställning BIR *6, BIM *4, BIS 3e plats, BIG 4e plats
Övrigt
Kontakt Jill Darnell, mailto:kenneldarnell@gmail.com,0735-202609
Tillagd 2017-01-05


Zican’s Ualtar
Födelsedata 2013-06-12
Reg.nr SE42418/2013
Färg Svart
Höjd 42cm
Vikt 18,5kg
L2Hga gen.clear
HC gen.clear
HD B/C
ED 1/0
Ögon UA 23/1-2017
MH
BPH
Utställning Excellent
Övrigt korrekt saxbett
Kontakt Sofienorvall@hotmail.com
Tillagd 2017-09-15