Kommittéer/Kontakt

Här nedan hittar du alla klubbens olika specialkommittéer representerade. Klickar du på länkarna hittar du kontaktuppgifter till samtliga kommittémedlemmar, som gärna svarar på frågor och tar emot tips och ideér från er medlemmar.

SSBTKs Styrelse – Styrelsen och deras kontaktuppgifter.

Tävlingskommittén – anordnar klubbens tävlingar i rallylydnad, lydnad och agility under Rasspecialen, arrangerar helgkurser och prova-på-dagar inom olika hundsporter samt svarar på tränings- och tävlingsfrågor från klubbens medlemmar. Ansvarar också för att sammanställa Årets Stafford i de olika tävlingsgrenarna.

MH/BPH-kommittén – anordnar MH och BPH i klubbens regi samt svarar på medlemmarnas frågor om mentalitet.

Medlemskap – Information om medlemskap i rasklubben.

Uppfödarkommittén – arrangerar blandannat uppfödarmöten och svarar på medlemmarnas frågor om avel.

Utställningskommittén – arrangerar klubbens officiella utställningar; Rasspecialen i Gränna och Vinterspecialen samt ansvara för att utse Årets Stafford i utställning.

PR-kommittén – har hand om klubbens sociala medier, sponsring, marknadsföring i media, klubbtidningen Staffetten, våra rasmontrar på stora utställningar samt försäljning på våra arrangemang!