Kommittéer/Kontakt

Här nedan hittar du alla klubbens olika specialkommittéer representerade. Klickar du på länkarna hittar du kontaktuppgifter till samtliga kommittémedlemmar, som gärna svarar på frågor och tar emot tips och ideér från er medlemmar.

Aktivitetskommittén – anordnar aktiviteter i klubbens regi, t.ex de populära staffepromenaderna och ansvarar även för Svenska Staffedagen. Har du förslag på aktiviteter du vill att klubben anordnar i ditt närområde, är det till Aktivitetskommittén du skall vända dig. Varje kommittémedlem är ansvarig för ett geografiskt område, från norr till söder.

Tävlingskommittén – anordnar klubbens tävlingar i rallylydnad, lydnad och agility under Rasspecialen, arrangerar helgkurser och prova-på-dagar inom olika hundsporter samt svarar på tränings- och tävlingsfrågor från klubbens medlemmar. Ansvarar också för att sammanställa Årets Stafford i de olika tävlingsgrenarna.

MH/BPH-kommittén – anordnar MH och BPH i klubbens regi samt svarar på medlemmarnas frågor om mentalitet.

Uppfödarkommittén – arrangerar blandannat uppfödarmöten och svarar på medlemmarnas frågor om avel.

Utställningskommittén – arrangerar klubbens officiella utställningar; Rasspecialen i Gränna och Vinterspecialen samt ansvara för att utse Årets Stafford i utställning.

PR-kommittén – har hand om klubbens sociala medier, sponsring, marknadsföring i media, klubbtidningen Staffetten samt våra rasmontrar på stora utställningar.

Har du frågor som rör hemsidan så mailar du webmastern på ssbtkwebred@gmail.com