Mentalitet

Mentalbeskrivning Hund – MH
Mentalbeskrivning Hund (MH) är ett test som används både för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund och för att vara ett underlag i hundaveln.
MH är ett av världens mest använda tester för hundar. Det består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas med en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet m.m. Man vill se hur den enskilda hunden och/eller rasen i stort hanterar exempelvis överraskande ljud, hotfulla föremål som långsamt närmar sig eller förmår samarbeta med främmande människor. Testet var ursprungligen framtaget för brukshundar, men används i dag av alla raser. Efterfrågan på MH har hela tiden ökat, fler hundar testas och också fler raser.
Läs mer här om hur MH går till!
Anmäler till MH gör du via SBK Tävling.

BPH – Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund
Staffen var den 4e mest flitiga besökaren på BPH-banorna under 2015. Så bra att vi nu fått våran egen sk 200-analys. Detta innebär att när över 200 individer inom en ras blivit BPH-beskrivna, får rasen en egen sammanställd analys av de resultaten.
När 500 individer är beskrivna kommer en arvbarhetssskattning för rasen beställas från SLU, vilket kan utgöra ett bra verktyg för uppfödarna när det gäller nedärvningen av olika mentala egenskaper hos rasen.
För Staffordshire Bullterrierns del ger BPH en bild av en social och lekfull hund med ett visst mått av nyfikenhet. Beskrivna hundar i rasen visar generellt inga uttalade rädslor eller aggressioner. Läs 200-analysen i sin helhet här!
Läs mer om hur BPH-momenten går till i text och bild här!
Läs mer om BPH och hur du anmäler dig här!

Har du frågor om MH och BPH? Kontakta klubbens MH/BPH-kommitté!

MH och BPH arrangerade av Ssbtk