BPH och MH

BPH (Beteende- och Personlighets-beskrivning Hund)

Momenten i BPH

Utifrån de reaktioner din hund visar vid de olika momenten får du en uppfattning om var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran. Följande moment ingår i BPH:

11638023_1012507232093005_1886583792_n

1. Främmande person
Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet med en främmande person och hundens tendens till oro och/eller undvikande beteenden, hundens behov av att hävda sig eller att visa underkastelse mot testledaren samt om hunden avvisar umgänget med aggression.

11651306_1012507208759674_137600820_n

2. Föremålslek
Både hundägare och testledare leker med hunden. Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, dels hundens allmänna attityd i leken vilken inte behöver ha direkt koppling till intresset för föremål.

11652021_1012507172093011_1994253916_n

3. Matintresse
Hunden får prova att ta godbitar, såväl egna favoriter som av standardiserad modell, ur burkar vars lock antingen är öppna eller olika hårt åtskruvade. Syftet är dokumentera hur mycket hunden är villig att jobba för att nå sina matbitar och hundens allmänna intresse för mat.

11667979_1012507165426345_1892785563_n

4. Överraskning
En silhuett av en person i halvfigur reses hastigt upp 3 meter framför hunden när den kommer gående. Här iakttas och dokumenteras exempelvis hur arg och rädd hunden blir men också hur lätt den har att övervinna en negativ känslomässig upplevelse. Den tredje delen som dokumenteras är hur hunden klarar av att promenera förbi halvfiguren.

5. Skrammel
En metalltrumma med en kedja i genererar ett högt skramlande ljud som startar när hunden närmar sig. Hunden får upptäcka, undersöka och passera förbi trumman. Syftet är att undersöka hundens rädsla för ljud.

11348926_1012506812093047_184970136_n

6. Närmande person
En person klädd i kappa, bredbrättad hatt och mörka solglasögon närmar sig långsamt hunden i etapper. När personen kommit inom ett visst avstånd vänder den sig om och står stilla. Hunden släpps fram för att undersöka och ta kontakt. Momentet ska mäta hundens reaktioner i möte med människor i situationer som ur hundens perspektiv kan upplevas som avvikande.

7. Underlag
Hunden och föraren går över två olika sorters underlag. Syftet är att mäta eventuell rädsla för att gå på annorlunda underlag.

8. Skott (valfritt moment)
Två skott avlossas cirka 50 meter från ekipaget, ett när hund och förare är i rörelse, ett när de står still. Syftet är att dokumentera eventuell reaktion vid skott.

Efter att hunden har genomgått samtliga moment gör beskrivaren en sammanfattning av hundens agerande. Avsikten är att ge en mer övergripande bild av hunden, till exempel om den är trygg, glad i människor, energisk etc.

 

MH (Mentalbeskrivning Hund)

Vad är MH?

MH står för Mental beskrivning Hund. De flesta uppfödare väljer att beskriva sina hundar i en ung ålder ofta mellan 12 och 18 månader. MH är en individuell mentalbeskrivning av en hund, en hjälp både för hundens ägare, uppfödaren samt rasklubben att mäta den mentala statusen.

För ägarens del är det bra att veta hur man skall arbeta vidare med sin hund och för uppfödaren är det bra att veta om hon/har är på “rätt spår” i sitt avelsarbete vad gäller den mycket viktiga biten – mentaliteten.

MH beskrivning anordnas av Svenska Brukshundsklubben. Ibland anordnar även SSBTK egna beskrivningar i samarbete med SBK.
Beskrivningen tar ungefär 35 minuter/hund, lite beroende på hur de olika hundarna reagerar.
Momenten bedöms av en auktoriserad mentalbeskrivare som till sin hjälp har en auktoriserad ledare, ledaren ansvarar för utförande av beskrivningen samt hjälper hundföraren och hunden igenom banan, figuranterna som deltar är också utbildade och har en mycket viktig funktion då det är de som agerar i de olika situationerna.
Mentalbeskrivaren fyller i ett protokoll över hur hunden reagerar i de olika situationerna.
Här erhålls egentligen inget betyg utan det är som sagt en beskrivning över hundens reaktioner och avreaktioner.

Följande moment ingår: Kontakt, Lek, Jakt, Aktivitetsnivå, Avståndslek, Överraskning, Ljudkänslighet, Spöken, Leklust och Skottprov.

12092575_10207102289822957_1206449743_n_1024

Moment 1Kontakt
Hundägare och hund går runt bland åskådarna och hunden ges tillfälle att passera runt människorna. Därefter är det ledarens tur att hälsa på hunden och hundägaren.
Ledaren skall vara okänd för hunden, tar den kopplade hunden och går ett litet stycke från ägaren och försöker skapa kontakt och inbjuda till samarbete.
Tillbaka hos ägaren hanterar ledaren hunden genom att känna på dennes bål, bröstkorg, ben samt titta på tänder.
Önskvärt är att en hund inte visar sig reserverad eller överdrivet inställsam och att den kan engagera sig i samarbete med andra människor.

12076442_10207102275462598_99817398_o

Moment 2Lek
Nu är det dags för en stunds lek mellan ledaren och hunden. Hunden lockas att leka med en trasa, den får tillfälle att både dra i trasan och jaga efter den då den kastas iväg.
Hunden ska vara okopplad. Beskrivaren tittar på hundens vilja att samarbeta med en människa, lusten att jaga ifatt och gripa en trasa och hur engagerad den är i leken.
Då en hund skall utbildas underlättar det om det går att engagera den i någon form av föremålslek och att den då visar samarbetsvilja.

12112548_10207102274422572_406937851_o_1024

Moment 3Jakt
Nu beskrivs hundens jaktlust.
Hunden ges tillfälle att jaga efter en “hare”, det vill säga en trasa som dras i sick-sack.
Beskrivaren tittar på hundens intresse att följa efter, hur snabbt den startar och vad den tar sig för med bytet när den hittar det.
Önskvärt är att hundar som ska utbildas har ett visst mått av jaktintresse.
Inlärning och dressyr bygger till stora delar på att man väcker jaktlusten.

10357138_10153530037861628_1051082040325397725_n_1024

Moment 4Aktivitetsnivå
I momentet aktivitetsnivå beskrivs hur hunden beter sig då det inte händer något runt den. Under tre minuter ska hundägaren stå stilla med hunden kopplad.
Beskrivaren tittar då på hur hunden beter sig. En del hundar börjar gnälla, andra letar pinnar, någon kanske lägger sig ned.
Önskvärt är att hundar kan växla mellan aktivitet och passivitet och i det senare skedet förhålla sig lugna och stilla.

11960161_10153530038366628_8356676990423682289_n_1024   12043128_10153530041666628_972573151983007000_n_1024

Moment 5Avståndslek
I början av beskrivningen lekte ledaren med hunden nära hundägaren. I detta moment ges hunden tillfälle att söka upp och engagera sig i en lek på avstånd från hundägaren.
Här agerar en figurant på cirka 40 meters avstånd från hunden. Figuranten är iklädd en stor kappa och kan för vissa hundar te sig lite mystisk.
Denne bollar med ett föremål och lockar till lek. Därefter försvinner figuranten i ett naturligt buskage och hunden släpps för att ges tillfälle att söka upp figuranten.
Det fordras här att hunden är nyfiken och vill lämna sin förare.
När hunden kommer fram till figuranten, har denne tagit av sig kappan och påbörjar en lek med hunden.
Beskrivaren tittar på hundens nyfikenhet, vilja och mod att lämna föraren för att undersöka figuranten och om den är intresserad av att påbörja en lek med denne.

12038415_10153530043791628_729866759672381952_n_1024

Moment 6Överraskning
I detta moment så kommer hunden att utsättas för en visuell överraskning genom att en uppstoppad overall plötsligt dras upp framför den.
Här reagerar hundar på mycket olika sätt, vissa blir rädda, andra blir arga. Det viktiga är att hunden både reagerar och avreagerar.
Det vill säga att rädslan eller misstänksamheten släpper och att den kan ta kontakt med overallen.
Den ges tillfälle att avreagera genom att den tillsammans med föraren får röra sig fram och tillbaka runt overallen ett antal gånger.
Beskrivaren tittar på hundens nyfikenhet och förmåga att avreagera och hur mycket stöd den behöver från sin förare.
Det är värt att ha i minnet att det är sunt att bli rädd då man blir utsatt för hot. Men det är också viktigt att rädslan släpper då hotet upphör och att hunden sedan kan koppla av.
En hund som används i avel ska inte vara överdrivet ängslig och rädd, då detta förs vidare genom arv.

12112966_10207102279662703_1731209569_o_1024

Moment 7Ljudkänslighet
I detta moment utsätts hunden för en överraskning i form av skrammel.
Det är en kedja som dras på korrugerad plåt.
Hundar är olika ljudkänsliga, vissa reagerar kraftigt medan andra knappast bryr sig. Beskrivaren tittar framför allt på hur lång och omfattande reaktionen är och på vilket sätt hunden kommer över eventuell rädslereaktion.
Hundar som utbildas och används i avel, bör inte vara överdrivet känsliga för ljud, det kan vara ett tecken på att hunden är ängslig och orolig.

12077013_10207102285622852_453454571_n_1024

Moment 8Spöken
I detta moment avser man att beskriva hundens reaktion inför hotfulla rörliga föremål som långsamt närmar sig hunden.
Två människor är utklädda till spöken, de har vit beklädnad från topp till tå.
Ögon och mun är kraftigt svart markerade, just detta bidrar till att hunden känner ett hot.
Det är viktigt att vinden blåser från hunden, så att den inte kan identifiera spökena som människor.
När spökena kommit cirka fyra meter från hunden skall de vända sig om, så att hotet minskar och hunden ges tillfälle att gå fram för att undersöka och hälsa.
Beskrivaren tittar på hundens förmåga att stå emot hotet och om den visar vilja att försvara sig själv och sin ägare samt vilket intresse den visar av att undersöka spökena då de vänt sig om.
Utifrån perspektivet att mentalbeskrivaren ska selektera hundar för avel och utbildning, är det viktigt att få kännedom om hur de reagerar inför hotfulla situationer och hur de löser dessa.
Hundägaren får också information om hur hunden uppträder i sådana lägen.

12084053_10207102293223042_220129973_n_1024

Moment 9Leklust
I moment två beskrevs hundens leklust.
Hunden har nu utsatts för upplevelser som kan ha påverkat den i olika riktningar.
Det är därför av intresse att åter se hur leklysten hunden är.

Moment 10  – Skottprov
Slutligen bedöms hundens reaktion i samband med skottlossning.
En skytt är gömd 20 meter från hunden.
Hunden prövas såväl i aktivitet i form av lek med trasa, som passivitet och nu är det föraren som ges tillfälle att leka med hunden.
Vid avel och utbildning av brukshundar är det av största vikt att hundarna är skottfasta.
Hundar som är påtagligt ljudkänsliga mår förmodligen inte bra i dagens bullriga samhälle.

När beskrivningen är klar så får du som hundägare ett protokoll som ett intyg på genomförd beskrivning.
Originalet skickas via SBK till SKK för registering.

Vill du veta mer, kontakta MH/BPH kommittén!