MH/BPH kommittén

MH/BPH kommittén består av:

Yvonne Lundberg, sammankallande
Nicklas Nuland
Emelie Ahlberg

Kontakta dem på mentalitet.ssbtk@gmail.com


Information från MH/BPH kommittén

OBS!!! mentalitet.ssbtk@gmail.com är mailadressen som gäller vid intresseanmälan! OBS!!!