Medlemskap

Medlemsinformation

Som medlem får du:
-Klubbtidningen Staffetten som utkommer 4 ggr/år.
-Deltaga i de aktiviteter som klubben anordnar, t.ex. våra specialutställningar (vinterspecialen och Gränna rasspecial) och klubbmästerskap i agility, rally och lydnad varje sommar.
-Deltaga på medlemsträffar, lydnadskurser, få bilder på din hund införda på hemsidan m.m.
-Möjlighet att marknadsföra din kennel/avelshane på hemsidan
-10% rabatt på din staffes försäkring i Agria 

Jennie Holmberg har ett övergripande ansvar för medlemsvården. Har du frågor, synpunkter eller förslag, skriv några rader till:

Jennie Holmberg, ordf.ssbtk@gmail.com
Medlemsvårdare

Klicka HÄR för att bli medlem!

Vi använder oss av Svenska Kennelklubbens medlemsservice, vilket betyder att du anmäler och betalar ditt medlemskap direkt via SKK.

1års fullbetalande medlemskap kostar 300kr, familjemedlem 50kr.  Medlemskap gäller 1år från tecknande/förnyelse.

 

SSBTK mot näthat

 

SSBTKs integritetspolicy

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. Du kan läsa om dataskyddsförordningen i sin helhet på www.datainspektionen.se.

SSBTK lagrar dina personuppgifter som lämnats av dig för att kunna fullgöra vår relation. När du lämnar uppgifter godkänner du att SSBTK lagrar och behandlar dessa.

De uppgifter som lagras är dem vi efterfrågar vid registrering (namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer) eller i anknytning till våra aktiviteter, tävlingar och kurser.
Vi lagrar dina uppgifter under den tid som anses vara relevant för målet av insamlandet. Uppgifter som lagras utan tidsbegränsning är sådana som med ett berättigat intresse har ett värde för klubben (exempelvis insamlandet av statistik eller har ett historiskt värde).

SSBTK lagrar uppgifter på hårddisk, i molntjänst, epost och arkiverad pappersdokumentation. Obehöriga ges inte tillträde.

Uppgifter kan komma att lämnas ut till samarbetspartners i marknadsföringsändamål och för utskick av information från SSBTK. Om du inte vill ha dessa utskick kan du motsätta dig detta genom att mejla ordf.ssbtk@gmail.com.

Du har rätt att få dina uppgifter raderade, såvida SSBTKs intressen inte väger tyngre än din önskan om att bli raderad.
Du har rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter SSBTK har registrerade om dig, denna begäran ska vara personligt undertecknad.
Båda ovanstående begäran skickas skriftligen till klubbens ordförande.
Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjlighet att anmäla detta till datainspektionen.

Vi hoppas du förstår varför vi behöver behandla och lagra dina personuppgifter.

Kontakta oss gärna om du har frågor.

/ SSBTKs styrelse

Prenumerera på våra nyhetsbrev!

Klicka här!