Artiklar

Här har vi samlat intressanta artiklar som skrivits om Staffordshire bullterriern. Mycket nöje!

Raskrönika skriven av Tina Hyytiainen, Terrierposten nr 1 2007

Delredovisning 20160218 av resultaten från demodexprojektet av Kerstin Bergvall

Staffen Agda – Årets bragdhund 2014!

Sammanställning av BPH resultat för Staffordshire Bullterrier en summering av de resultat för staffar som hittills genomfört BPH, en intressant artikel om rasens mentalitet

Hälsoenkäten för staffordshire bullterrier – resultatet av den enkät med hälsofrågor som besvarades av klubbens medlemmar 2010.

Short Toe hos Staffordshire Bull Terrier av Daniel Andersson (aktuell epost till UK är: avel.ssbtk@gmail.com)