Artiklar

Här har vi samlat intressanta artiklar som skrivits om Staffordshire bullterriern. Mycket nöje!

Delredovisning 20160218 av resultaten från demodexprojektet av Kerstin Bergvall

Hälsoenkäten 2010 – för staffordshire bullterrier – resultatet av den enkät med hälsofrågor som besvarades av staffeägare 2010.

Hälsoenkäten 2016 – för staffordshire bullterrier – resultatet av den enkät med hälsofrågor som besvarades av staffeägare 2016.

Raskrönika skriven av Tina Hyytiainen, Terrierposten nr 1 2007

Sammanställning av BPH resultat för Staffordshire Bullterrier – en summering av de resultat för staffar som hittills genomfört BPH, en intressant artikel om rasens mentalitet

Short Toe hos Staffordshire Bull Terrier av Daniel Andersson (aktuell epost till UK är: avel.ssbtk@gmail.com)

Staffen Agda – Årets bragdhund 2014!

Staffen Maximus – Årets djurhjälte 2017!