Allergi

Allergi är ett samlingsnamn på överkänslighetsreaktioner orsakade av en ”felprogrammering” i kroppens adaptiva immunförsvar. Benägenheten att bilda felaktiga immunreaktioner mot olika proteiner är ärftlig, men även miljöfaktorer spelar in. På senare år har den sk Hygienhypotesen vunnit allmän acceptans, där forskningsresultaten i korthet visar att allergier ökar när barn och djur växer upp i sterila bakteriefattiga miljöer vilket gör att immunförsvaret inte utvecklas på rätt sätt. Hälsoenkäter och försäkringsstatistik visar att bull&terrier-raserna, där staffordshire bullterriern ingår, är överrepresenterade när det gäller allergier hos hund. Man kan, förenklat, tala om tre huvudtyper av allergi hos hundar:

Atopi
Atopisk reaktion orsakas av partiklar som svävar omkring fritt i luften. Hos hund är atopisk dermatit, dvs hudreaktion vanligast. Hos människa är däremot atopisk astma, dvs luftrörsreaktion vanligast. Vanliga allergen som kan framkalla atopisk dermatit hos hund är olika typer av kvalster (t.ex. damm och mögel) och pollen. En atopisk hund reagerar ofta med symtom från kroppens slemhinnor, såsom rinnande ögon, flytningar från urinrör och klåda på hud och framförallt tassar. Atopi, och foderallergi som beskrivs nedan, orsakas av en sk Typ 1-reaktion där antikroppar av typen IgE korsbinder till ett antigen (t.ex. kvalsterprotein) och utlöser en inflammatorisk reaktion i vävnaden genom att aktivera immunceller, i huvudsak mastceller, som framförallt finns i hud och slemhinnor. Atopisk dermatit behandlas vanligen med kortison, beroende på svårighetsgradm antingen lokalt med salvor och sprayer, eller systemiskt i form av sprutor eller tabletter.

Foderallergi
Foderallergi orsakas av överkänslighet mot olika proteiner i hundens foder. Vanligen visar en hund med foderallergi symtom från magen och/eller tarmkanalen men även hudsymtom i form av bulor eller knottror i huden kan ses liksom matt och glanslös päls. Observera att en hund inte kan vara ”känslig” mot högt proteininnehåll i foder eller t.ex. spannmål, utan att det högst sannolikt rör sig om allergi. Ett vanligt tecken på foderallergi är också att hunden fiser mycket, då tarmkanalen är inflammerad och har en obalanserad tarmflora tillföljd av den allergiska reaktionen i tarmen. Om en hund utvecklar allergi mot födoämnesprotein, blir den symtomfri så länge man ger ett foder som inte innehåller proteintypen. Det finns också sk ”allergi-foder” som innehåller hydrolyserade (sönderslagna) proteiner som inte kan kännas igen av kroppens immunförsvar.

Kontaktallergi
Kontaktallergi är en lokalt uppträdande form av överkänslighet. En exponerad kroppsdel eller ett hudområde reagerar negativt vid direkt kontakt med material i omgivningen, exempelvis underlaget som hunden ligger på, en matta inomhus eller vissa växter i en gräsmatta som hunden går på. Den utsatta kroppsdelen kliar intensivt och huden blir röd, även sk urtikaria, nässelutslag, kan uppstå. Gräs, giftiga färgämnen i textilier och nickel i spännen på halsband är vanliga ämnen som kan orsaka kontaktallergiska reaktioner. Kontaktallergi är orsakad av en annan överkänslighets-mekanism än atopi och foderallergi, en sk typ 4-reaktion (fördröjd överkänslighetsreaktion).

Symptom på allergi

  • – Svampinfektioner i öron och tassar
  • – Öroninflammationer, återkommande
  • – Hudklåda
  • – Rinnande ögon
  • – Urinvägsinfektioner, återkommande
  • – Röda kliande tassar (mellan tårna och trampdynorna)
  • – Furunkulos (djup hudinfektion, ofta i hundens tassar)
  • – Diarreér – Gasig mage
  • – Matt, glanslös päls

 

Om din hund har något eller flera av ovanstående symtom kan detta bero på allergi av någon typ, och det kan vara klokt att låta en veterinär göra en bedömning om eventuell allergiutredning. Vänd dig gärna till en veterinär med specialistkompetens i dermatologi, läran om hudens sjukdomar, där allergi ingår.

Ärftlighet och avel
Man vet att allergi är ärftligt, men arvsgången är komplex och polygen, dvs orsakas av många olika gener i samverkan. En allergisk individ bör aldrig användas i avel, då risken är stor att avkommorna också kommer drabbas. Enligt veterinär Kerstin Bergvall, specialist inom dermatologi, har det i publicerade studier visat sig att chansen är 65 % att avkomman blir allergisk om båda föräldrarna är allergiska. Om en förälder är allergisk är chansen 21-56 %.

Artiklar om allergi

Hemlagad mat minskar risken för allergi

Atopisk dermatit hos hund

Atopisk dermatit

När immunförsvaret gör misstag – om atopi hos hund

 

Lämna ett svar