Demodex

Demodikos är en hudsjukdom som beror på en felprogrammering i hundens adaptiva immunförsvar. Sjukdomen är ärftlig och förekommer hos vissa hundraser i större utsträckning än andra, där staffordshire bullterrier tyvärr är en av de mest drabbade raserna.

SYMTOM OCH DIAGNOS
Symtomen är håravfall som börjar fläckvis, ofta i ansiktet. Pälsen kan också tunnas ut relativt symmetriskt runt ögon och mun. I svårare fall drabbas även tassarna, vilket kan ge besvärliga sekundära bakteriella hudinfektioner. Sjukdomen delas in i olika former, där den svåraste generella formen, kan innebära att hunden blir helt kal.
De kala fläckarna kliar inte, så länge inte bakteriella sekundära infektioner uppkommer. Sjukdomen diagnosticeras genom sk ”djupa hudskrap” där veterinären sedan räknar antal demodexkvalster i mikroskop. Undersökningsmetoden är komplicerad och vid misstanke om demodikos rekommenderas hundägaren att vända sig till en erfaren veterinär, gärna med specialistkompetens i dermatologi, så att man kan få en korrekt diagnos och rätt handläggning från början.

ORSAK
Håravfallet beror på en onormal expansion av demodex-kvalster (Demodex canis), ett kvalster som förekommer i normalfloran hos hundar. Både hundar och människor har varenda kvadratmillimeter av huden täckt av bakterier, virus, kvalster, jästsvampar och andra sk opportunister, som lever på hudens avfallsprodukter. Demodexkvalstret är ett av dem, men en felprogrammering i immunförsvaret hos drabbade individer gör att kvalstret tillåts föröka sig i onormal mängd och undgår immunförsvarets olika celler, som istället bildar en inflammationsreaktion kring omkringliggande vävnad och hårsäckar, som då faller av. Det är alltså inte demodexkvalstren som är ärftliga, utan benägenheten att bilda en felaktig immunrespons mot dem!
Ärftligheten är komplex och involverar många olika gener. För att ta del av de senaste forskningsrönen läs gärna delredovisningen från demodexprojektet som du hittar längst ned på sidan.


SJUKDOMSFORMER
Juvenil demodikos drabbar unga hundar under 18 månader, och är ärftlig. Sjukdomen utlöses typiskt i perioder av hundens liv när kroppen är extra belastad, t.ex i samband med tandömsning eller tikvalpens första löp. Den juvenila varianten delas i sin tur in i lokal eller generell, beroende på antal kala fläckar.
Lokal juvenil demodikos – färre än 5 välavgränsade fläckar, tassarna ej engagerade.
Generell juvenil demodikos – fler än 6 kala fläckar eller större utbredda hårlösa partier, med eller utan tassengagemang. (Om tassarna är drabbade räknas demodikosen alltid som generell).

Adult demodikos drabbar äldre hundar, ofta 6-8 år gamla, och beror i regel på en bakomliggande orsak t.ex. långvarig systemisk kortisonbehandling, Cushings sjukdom eller vissa cancerformer. När det gäller den adulta varianten finns ingen säkerställd ärftlighet. Sjukdomen kan också komma tillbaka hos äldre individer, som haft juvenil demodikos som unga.

Lokal juvenil demodikos ges alltid en chans att självläka, för att se om immunförsvaret klarar av att omrikta sin respons och bekämpa infektionen på egen hand. Generell juvenil demodikos brukar dock startas upp med medicinsk behandling redan vid diagnosticering. Adult demodikos behandlas alltid.

Generell eller adult demodex behandlas med medel i spot-on form eller tabletter som tar död på parasiterna. Behandlingen följs också upp med nya skrapprover för att kontrollera att antalet kvalster minskar. Hunden blir friskförklarad när man vid två skrapprov med en månads mellanrum inte funnit några demodex-kvalster. Demodex smittar normalt inte hundar emellan.


SÅ GÄLLER FÖRSÄKRINGEN
Om en hund är yngre än tre år när den får diagnosen demodex räknas det som ett dolt fel vilket betyder att uppfödaren är ansvarig att ersätta kostnader upp till köpesumman som har med sjukdomen att göra. De flesta uppfödare har dock en försäkring som ersätter för dolda fel.
Om hunden är äldre än tre år när sjukdomen debuterar anses demodex inte vara ett dolt fel (uppfödaransvar) och då är det hundens egna veterinärvårdsförsäkring som gäller under förutsättning att de allmänna villkoren är uppfyllda.

Senaste nytt inom demodexforskningen
Sammanställning av delresultatet från den svenska demodexstudien från 2016

Fler blodprover till demodexprojektet efterlyses!
Kerstin Bergvall och hennes forskarteam låter hälsa att man nu identifierat en riskfaktor samt en skyddande faktor för utvecklandet av demodikos hos vår ras. För att stärka data i studien och kunna forska vidare behöver man fler blodprover från staffar som inte tidigare lämnat blodprov till studien.

De vill ha blodprover både från både friska kontroller >3 år som aldrig haft demodikos och även fall som har eller har haft demodikos och inte tidigare har skickat in prover till studien. Maila Kerstin Bergvall på Kerstin.Bergvall@slu.se så berättar hon hur du skall gå tillväga.

Psst…Vill du läsa mer om demodexprojektet och sjukdomen demodikos hittar du det här.

Har du en allergisk staff eller en frisk staff över fem år?
Genom att lämna blodprov till en pågående allergistudie kan din hund vara med och identifiera genetiska riskfaktorer för utvecklandet av allergi!

Kerstin Bergvall, som driver studien berättar: I våra studier har vi identifierat en viktig genetisk riskfaktor för uppkomsten av allergi hos schäfer, men vi är i stort behov av blodprov från fler hundar och hundraser för att öka kunskapen om allergier hos hund. Har du en hund som är utredd/diagnosticerad med allergi kan ett blodprov från din hund tillföra värdefull information.
Vi behöver även blodprover från friska kontroller, det vill säga hundar över 5 år som inte haft några kliniska tecken på allergisk sjukdom.

För mer information om hur du kan delta, kontakta: Leg vet Kerstin Bergvall, e-mail: Kerstin.Bergvall@slu.se eller provsamlingskoordinator Susanne Gustafsson, e-mail: Susanne.Gustafsson@slu.se

Lämna ett svar