PR-kommittén

Sponsorgruppen
Laila Mällinen och Yvonne Lundberg, prgrupp.ssbtk@gmail.com
Vi hjälper dig med frågor rörande marknadsföring, sponsring och försäljning under våra arrangemang! 

Rasmonter Göteborg – MyDog
Jenny Ludvigsson, Jenny_40@hotmail.com
Kontakta Jenny vid frågor, intresseanmälan för tjänstgöring i monter mm!

Rasmonter Stockholm – Stockholms Hundmässa
Henny Carlstedt, carlstedthenny@gmail.com
Kontakta Henny vid frågor, intresseanmälan för tjänstgöring i monter mm!