Senaste mailutskicket från UK 160921

I dagarna publicerades en skrivelse från SKKs Centralstyrelse till Jordbruksverket, som ett resultat av den dialog vi i UK haft med SvTeks och SKKs Avelskommitté. Bakgrunden till publikationen är de anmälningar som inkommit till Länsstyrelsen Skåne under 2015 och 2016, gällande ett flertal uppfödare av vår ras som använt djur med HD C i avel.De anmälda uppfödarna har, i dokumenterad korrespondens, fått ta del av LS Skånes uppfattning gällande anmälans validitet, och det innebär i korthet att avel med HD C är förbjudet enligt det lagstöd 1 kap 24 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd [SJVFS 2008:5] ger. En undersökning bland landets olika länsstyrelser visar emellertid att lagen lämnar mycket tolkningsutrymme, och att uppfattningen om att använda lindriga dysplaster i avel skiljer sig påtagligt mellan de olika länsstyrelserna, vilket paradoxalt nog kan göra användet av C-höfternas berättigande i avelspopulationen eller ej, till en ren geografisk fråga (!).
CS skrivelse kan ni läsa i sin helhet här. Skrivelsen syftar till att klargöra SKKs syn på HD-screening samt på avel med hundar graderade med C, lindrig dysplasi. SKK har även efterfrågat ett möte med Jordbruksverket för att diskutera frågan.
Ssbtks uppfattning är att vi skulle förlora en betydande del av vår avelsbas och minska den populationsgenetiska bredden om vi tvingades utesluta C-höfter ur avelsbasen och att detta potentiellt skulle få förödande konsekvenser t.ex. för det viktiga arbetet med att minska rasens immunologiska sjukdomar.
Parallellt med ärendena till LS har UK berett frågan om förutsättningarna för införande HD/ED-index, blandannat genom våra uppfödarmöten och i våras hade vi i samband med Jubileumshelgen i Stockholm en indexföreläsning av Katja Nilsson på SLU. Mot bakgrund av ovan känns index-frågan oerhört viktig för oss att få diskutera med er uppfödare och medlemmar. Därför bjuder vi in till ett Uppfödarmöte Special med Sofia Malm den 13 november, som vi hoppas att så många som möjligt av er vill komma på. Sofia Malm är genetiskt sakkunnig på SKK och har utvecklat index-verktyget i praktisk tillämpning. Sofia kommer hålla i en informationsstund och sedan vara med i diskussionen och svara på våra frågor etc.
Inte stenkoll på vad index är och hur man tillämpar det som avelsverktyg? Läs mer om det på vår hemsida. Du kan också titta på de filmer från indexutbildningen som i veckan publicerades på SKKs Youtubekanal – rekommenderas varmt!
Har ni frågor eller vill komma i kontakt med oss i UK – skicka iväg ett mail på avel.ssbtk@gmail.com.
Höstiga hälsningar från
Åsa Malin & Emma