SSBTK mot näthat

SSBTK MOT NÄTHAT
Under 2017 drabbades flera uppfödare och privatpersoner av uthängningar på privata facebookforum, och medlemmarna efterfrågade medlemsmöten för att ha en dialog med rasklubben om vad vi kunde göra för att påverka den uppkomna situationen och tråkiga stämningen i staffevärlden. Det arrangerades 1 möte i Stockholm där 5 medlemmar närvarade, och ett möte i Göteborg där 11 medlemmar närvarade. Efter de båda mötena hade styrelsen ett extrainsatt möte där enbart punkterna från mötena diskuterades. Här nedan ser ni de önskemål och funderingar, sammanställda i punktform, för de båda mötena, redovisade tillsammans med styrelsens kommentarer i kursiverad text.

1. Stadgarna måste justeras, där det skall framgå att mobbning & nät-hat inte tolereras
Bra ide! Stadgarna kan inte justeras utan föregående årsmöte. För att ändra stadgarna skall man skicka in förslag om detta i form av en motion till årsmötet, som då tar upp det för diskussion och beslut. Vi hoppas på stor uppslutning till årsmötet – kom och gör din röst hörd! 

2.Man skall inte kunna innehålla ett förtroende uppdrag om man utsätter andra för nät-hat.
Styrelsen håller absolut med om detta och har inte fått några rapporter på att någon av oss styrelsemedlemmar utsatt någon för näthat. 

3. Staffe-snack skall inte få annonsera
Att få in pengar till våra utställningsarrangemang och hålla anmälningsavgifter och övriga kostnader nere är en av klubbens huvuduppgifter och vi, med PR-gruppen i spetsen, sliter alla årets dagar med att få ekvationen att gå ihop. Eftersom sponsorerna är en stor inkomstkälla har vi enligt tidigare praxis, inte ekonomiskt mandat att neka någon, privatperson eller företag, att annonsera i klubbtidning eller katalog. Till årets rasspecial la vi till en förtydligande text i katalogen om att vi som rasklubb inte tar ”politisk” ställning eller nödvändigtvis skall förknippas med annonsinnehållet från våra sponsorer, utan endast sponsorerna själva. 

4. Speciell person skall inte få arbeta i klubben
Klubben kan inte neka någon som vill arbeta ideellt för klubben eller neka någon medlemskap, rent formellt. Sammankallande i varje kommitté har emellertid handlingsutrymme att handplocka medlemmar till sin kommitté och utforma den efter eget omdöme, därefter godkänner styrelsen kommitténs sammansättning. Styrelsen har inte fått några rapporter om att kommittémedlemmar i någon av våra kommittér har misskött sitt uppdrag eller utsatt någon för näthat. 

5. Motion skall skrivas i frågan
Vi välkomnar motioner och engagemang från er medlemmar – det är ju för er skull som klubben finns till <3 

6. Styrelsen är ”offentliga” personer och skall inte få vara vänner, kommentera eller gilla personer som upplevs konfliktbenägna.
Styrelsemedlemmar är vanliga staffeägare, uppfödare och privatpersoner vars yrken, fritidsintressen eller övriga engagemang utanför sitt ideella uppdrag inom rasklubben, inte skall regleras av rasklubben. 

7. Bästa motmedlet mot ett nät-drev är att inte kommentera.
Bra tips! Klubben har också gjort sitt för att näthat på klubbens egna kanaler inte skall förekomma – vi har bl.a. gjort om vår facebooksida till en ren gilla-sida, så att näthat inte skall kunna spridas i denna kanal.  

8. Klubb-policy hur medlemmar & styrelse skall uppföra sig på sociala medier.
Vi tycker det är viktigt och självklart att vi som arbetar för klubben är positiva förebilder för våra medlemmar, vi är ju valda av medlemmarna att göra vårt arbete. Ssbtk följer och rekommenderar SKKs policy för sociala medier, som du kan läsa här! 
Denna har vi även publicerat på hemsidan, hänvisa gärna till denna ifall du upptäcker näthat –  det är viktigt att visa att vi tar avstånd från detta. 

9. Vilka normer & värdegrund skall gälla för ssbtk?
Ssbtk lyder under SKK och följer deras grundregler, som vi tycker är bra. Vi i styrelsen har diskuterat om vi skall ha en egen värdegrund, men vi landade i att det bara blir ett ”copypaste” och inget eget content. Därför har vi inte tagit initiativ till att formulera en värdegrund. Har du förslag på hur vi skall utforma en egen värdegrund, som skiljer sig från SKKs etiska regler? Hör jättegärna av dig till oss! 

10. Stor del av mötet diskuterades staffe-snack och speciell person.
Privata sociala forum på nätet är en ny umgängesform som vi måste förhålla oss till. Klubben tror på att bygga upp vår egen hemsida som en motvikt – den skall vara en bra plattform för faktainhämtande och även möjlighet för våra uppfödare att bli mer personliga genom att ha en egen presentation på hemsidan. Vi kommer fortsätta att utveckla detta under 2018. Har du ideer? Hör av dig till oss! 

11. Uppfödare känner inte förtroende för ssbtk.
Vad tråkigt att höra! Detta har inte kommit till nuvarande UKs kännedom, tvärtom har vi fått väldigt mycket beröm från er uppfödare. UK vill gärna ha en dialog om detta – känner ni förtroendebrist eller vill diskutera med oss, hör av er till avel.ssbtk@gmail.com. Skicka gärna med ett mobilnummer så ringer vi upp! 

12. En kennel eller ett mycket litet antal får bara positiva omdömen på staffe-snack, det är orättvist.
Rasklubben kan tyvärr inte styra över vad som sägs på privata forum – däremot vill vi att våran egen hemsida skall utgöra det självklara valet för informationsinhämtning om man är intresserad av rasen. Ett tips är att skriva en presentation om sin uppfödning och skicka till vår webmaster, många presumtiva valpköpare tittar på vår Uppfödarlista och vi har fått mycket positiva kommentarer om att uppfödarpresentationerna är trevliga. 

13. Uppfödare har slutit sig pga. oro att hamna i ett nät-drev
En mycket tråkig utveckling tycker vi. Har du en uppfödarkollega som blivit utsatt för näthat, visa ditt stöd för honom/henne. Låt inte hatet vinna! 

14. Röntgen systemet är inte bra och passar inte staffar.
Rasen kommer få HD/ED-index nu i januari 2018, vilket kommer underlätta för de uppfödare som vill förbättra HD/ED i sin avel. SKK har också initierat en generell utvärdering av det nuvarande röntgensystemet som kommer redovisas nästa år. 

15. Mer vett & etikett i klubben
Bra tips! Har ni några konkreta tips på hur ni vill att vi visar detta? Vi har publicerat nätpolicyn på hemsidan, men kanske skall vi göra något ytterligare? Kom gärna med förslag 🙂

16. Klubben bör tillsätta en kontaktperson som medlemmarna kan kontakta när man är utsatt för nät-hat.
Vilken bra ide! Känner man sig utsatt för näthat kan man kontakta vår kontaktperson Cecilia Jonsson, för ventilera sig och få stöd.

17.Kränkningarna tar själsligt
Psykiskt lidande är en av nätdrevets många negativa konsekvenser. Mår du dåligt och vill ventilera dig med någon, har klubben utsett en kontaktperson Cecilia Jonsson  som du kan vända dig till. Cecilia når du via mail, och ni kan sedan komma överens om hur du vill bli kontaktad. Många medlemmar som blivit utsatta för näthat känner stort stöd i att uppfödarkollegor och staffevänner sluter upp kring dem och visar sitt stöd och engagemang. Låt inte hatet segra – tillsammans är vi starka!

18. Medialandskapet och dess verktyg har förändrats
Ja det stämmer och det är något som vi måste förhålla oss till. Det är numera mycket kortare kommunikationsvägar och ofiltrerad information som når oss. På hemsidan har vi publicerat några tips på vad man kan tänka på när man kommunicerar med andra på internet och vad som gäller juridiskt. Se länklistan.

19. Skriftligt sammarbetsavtal uppfödare & medlemmar
Här är vi inte säkra på vad som åsyftades. Ni som efterfrågade ett skriftligt samarbetsavtal, hör av er till oss igen så skall vi se vad vi kan göra!

20. Vid valphänvisning skall det skriftligt skrivas under värdegrund som tar avstånd från nät-hat/kränkningar
Klubben har tyvärr inte möjlighet att ombesörja detta, men tycker det är en mycket bra tanke att som uppfödare diskutera näthat med sina valpköpare och föregå med gott exempel i nätdiskussioner.

21. Arbeta för ökad öppenhet
Verkligen! Vi har under 2017 utvecklat vår hemsida för att bla ge Uppfödarlistan större utrymme. Vi har arrangerat staffepromenader och bjudit på fika vid utställningar. Detta kommer vi fortsätta med i framtiden då det upplevs som positivt och leder till ökad sammanhållning och gemenskap. Vill du bjuda på fika genom klubben på någon utställning, eller anordna en staffepromenad? Hör jättegärna av dig till oss så fixar vi det!

22. Vad är målet, bättre klimat, hur gör vi, begränsa rättigheter
Vi håller med om att vi alla skall verka för ett bättre klimat medlemmar emellan. Rent juridiskt har vi ingen rätt att begränsa enskilda medlemmars rättigheter. Men kanske missförstod vi denna punkt? Hör av er med förslag, så tittar vi på det igen!

23. Mer samverkan, klubben bör öka antalet medlemsträffar
På pappret är detta en jättebra idé – men nuvarande styrelses erfarenhet är dock att intresset för fysiska möten är väldigt lågt. Endast en handfull, om ens det, kommer till exempel på våra uppfödarmöten. Vi har istället diskuterat att öka antalet ”informella” medlemsträffar – t.ex genom staffepromenader och fikasammankomster på utställningar, då detta är uppskattat.

24. Möten över nätet
Vi kommer titta vidare på hur detta kan genomföras, en bra ide!

25. Dela på ansvaret på klubbens arrangemang som Gränna & VS i arbetsgrupper
Bra ide! Har ni några tankar om hur vi skall kunna öka antalet frivilliga under dessa arrangemang får ni gärna hör av er!

26. Handlingsplan
Oklart vad som menas med ovanstående, men du/ni som kom med detta förslag – hör av er igen så lyfter vi frågan.

27. Polisanmäla konsekvent
Man kan polisanmäla näthat. Läs mer här om vad som gäller juridiskt.

28. Medlemskap vid annonsering
Vi har i dagsläget inga krav på medlemskap för våra sponsorer när de annonserar. Annonser och sponsring är så viktiga inkomstkällor för klubben, att vi ej anser att krav på medlemskap är rimligt i detta fall.

29. Arrangera knytkalas vid utställningar
Jättebra ide! Detta skall vi utveckla under 2018 🙂

30. Gränna har blivit för stort & för många dagar
Det är roligt att vår rasspecial är så uppskattad. Anledningen till att den numera ligger på 3 dagar är för att skona de hundar som deltar i Klubbmästerskapen – det var helt enkelt väldigt tufft att delta i alla grenar på bara en dag, som många hundar gjorde. Inte ens Världsmästerskap i de olika grenarna har dessa förutsättningar! Numera är KM därför uppdelat på två dagar, detta för att främja att fler vill tävla i Klubbmästerskapsgrenarna och ge de deltagande hundarna schyssta förutsättningar att prestera. Man behöver absolut inte delta alla 3 dagar, utan man kan välja vilket antal dagar man vill delta.

31. Stängda dörrar gynnar inte aveln
Vi håller med om detta.

32. Automatiskt mentorskap till nya uppfödare
UK har redan under 2016 sjösatt Mentorsprojektet, läs mer här!

33. Annonsera efter erfarna uppfödare som vill vara mentorer
Det har vi gjort sedan 2016 då Mentorsprojektet sjösattes. Läs mer på www.ssbtk.se/avel. Vill du vara mentor åt nya uppfödare, hör av dig till UK!

34. Öka antalet uppfödare möten, med samkvällar, promenader, grillkvällar osv
Vi har dessvärre tvingats ställa in flertalet annonserade möten, oavsett innehåll, de senaste åren eftersom intresset är så lågt. Inför 2018 kommer UK därför titta på alternativa sätt att kommunicera med uppfödarna.

35. Diskussion MH/BPH
Vi har nu nått 500 BPH-beskrivna staffar och 500-analysen kommer inom kort. Spännande!

36. Styrelsen tystnadsplikt tror man inte på, konkreta exempel kunde inte ges
Styrelsen har tystnadsplikt och har inte fått några indikationer på att någon förtroendevald brutit sin tystnadsplikt.

37. Sammanställning av Gbg & stockholmsmöte i staffetten
Vi kommer påa för att denna sammanställning ligger på hemsidan, i nästa nummer av Staffetten.

38. Personer som ej är medlemmar kommenterar på SSBTK’s FB-sida, detta är inte önskvärt. Orimligt för styrelsen att kunna göra den kontrollen, förslag att i så fall undersöka möjligheten att låsa för att kommentera överhuvudtaget på sidan.
Vi har under 2017 gjort flera förändringar av vår facebooksida, men hittills behållit kommentarsfunktionen. Vi har i dagsläget, med nuvarande utformning av facebook, inte någon möjlighet att reglera att det bara är medlemmar som kommenterar.

39. Uppfödare måste ta eget ansvar, börja nätverka och lära känna varandra. Sätta tonen mot varandra, enas, visa sårbarhet. Bjuda på sig själv, erkänna brister och fel. Mer öppenhet = ingen ammunition till ”mobbarna”.
Vi håller med till 110%.

40. Uppfödare ska hålla varandra om ryggen, till exempel inte avråda från andra uppfödare vid kontakt med potentiella valpköpare.
Vi håller med om detta och hoppas och tror att våra uppfödare känner sig kollegiala med andra uppfödare i rasen.

41. Förslag att styrelsen ska utse en dedikerad ”stödperson” för personer som blir utsatta för näthat. Den här personen ska ta kontakt med personer som blir uthängda när det hetsas på FB och visa att klubben uppmärksammat det. Detta för att visa vårt stöd. Stödpersonen kan också exempelvis hänvisa den utsatte till andra personer som varit i samma situation.
Vi har utsett en stödperson som är välkommen att kontakta om man blivit utsatt för näthat: Cecilia Jonsson, som nås på mail – ni kan sedan komma överens om hur du vill bli kontaktad. 

42. Klubben bör i klargöra att vi är emot nätmobbing och näthat både via hemsida, FB och tryckta medier. Detta ska inte ”bakas in” i en längre text (typ ordförandes rader) utan stå separat och i klartext.
Bra ide! Vi tittar på om vi kan ha en symbol eller liknande på hemsidan.

43. Styrelsen måste tänka på signalvärden, vad signalerar det när man är vän med vissa personer/gillar vissa saker på FB?
Rasklubben skall inte och kan inte reglera eller styra vad styrelsemedlemmar och förtroendevalda har för yrke, religion, politisk färg, sexuell läggning, fritidsintressen osv. Styrelsen väljs av årsmötet, framröstad av medlemmarna. Kom till årsmötet och rösta på de personer du vill se i styrelsen! 🙂

44. Om Staffe-Snack ska få annonsera i Gränna-katalogen så bör klubben ”kompensera”dessa annonser med egna annonser som klargör att vi är emot näthat.
Vi tittar på om vi kan ha en sida i utställningskataloger och i Staffetten med denna paroll!

45. FB-forumet Staffeglädje är en bra motvikt gentemot Staffe-Snack.
Rasklubben kan inte styra över vad som skrivs på privata nätforum, däremot kan vi kontrollera våran egen facebooksida vilket vi tagit ansvar för och blandannat gjort om sidan till en ren ”gilla-sida”. Det är viktigt för oss att inget näthat får möjlighet att florera i våra egna digitala kanaler.

46. Förslag att anordna fika på utställningar framöver, det har varit lyckat tidigare
Jättebra ide! Detta kommer vi fortsätta med under nästa år! Vill du anordna en fikaträff på utställning eller en staffepromenad i ditt område, hör jättegärna av dig så fixar vi detta!

47. Indexfrågan har blivit en het potatis som tyvärr splittrar uppfödare istället för att ena dom.
Rasen kommer få HD/ED-index from januari 2018, ett frivilligt redskap att använda för de uppfödare som önskar förbättra HD/ED i sin avel. För de uppfödare som inte röntgar kommer index inte tillföra något, då det är ett helt frivilligt verktyg utan krav.

48. Mötet vill att vi sammanställer underlag från mötena och publicerar på något sätt, förslagsvis Staffetten och/eller hemsidan.
Yes box! Vi kommer påa i nästa nummer av Staffetten att denna sammanfattning ligger ute på hemsidan.

49. Mötet uttrycker önskemål om likadant möte i norr. Vi uttryckte tveksamhet med tanke på hur dålig uppslutning det varit på mötena i Göteborg och framför allt Stockholm.
Vi har inga planer på ett medlemsmöte i Norrland i dagsläget. Men är ni flera som vill ha ett möte, hör av er så tittar vi på lämpliga datum.

50. Mötet uttrycker önskemål om uppföljningsmöte i ämnet senare i höst.
Vi har inga planer på fler medlemsmöten i dagsläget, men är ni flera som vill ha möte på er ort så hör av er så tittar vi förstås på det!

SKKS och SSBTKS POLICY FÖR DIGITALA MEDIER
Syftet med vår policy för digitala medier är ge våra medlemmar riktlinjer för den digitala kommunikationen, och också att försöka motverka den smutskastning som ibland förekommer på bloggar, i gästböcker, facebook m.m. Vi ser följande punkter som viktiga ledstjärnor:
att vara öppen och tydlig
att bidra med kompetens
att vara ärlig och ansvarstagande
att vara artig och visa gott omdöme
att visa respekt för andra
att respektera upphovsrätten
att i företroendevald post inte agera utifrån privata preferenser

Kontaktperson Näthat
SSBTK har utsett en kontaktperson du är välkommen att vända dig till ifall du blivit utsatt för näthat och behöver råd och stöd. Kontakta Cecilia Jonsson.

Användbara länkar
Mer om SKKs policy för digitala medier 
Att motverka näthat 
Näthatsförsäkring 
Näthat som brott