Staffetten

Staffetten är medlemstidningen för SSBTK och kommer ut 4 gånger per år!

Skicka gärna in material som du vill ha med i tidningen – Staffetten är vår medlemstidning och den är till för er medlemmar!
Så fyll den med fina bilder, berättelser om upplevelser från staffepromenader, tävlingar, utställningar eller bara din härliga vardag tillsammans med världens bästa hundras.
Tidningen är även en utmärkt plats för uppfödare att gratulera sina valpköpare till tävlingsframgångar!

Manusstopp för 2018 är:
Nr 1 15 februari
Nr 2 15 maj
Nr 3 15 augusti
Nr 4 15 november (julnummer)

Du kan även annonsera i Staffetten, både som uppfödare, privatperson och företag. Annonspriser för 2017 är:
1/1 sida 300 kr. Årsannons 900 kr
1/1 sida företag 600 kr. Årsannons 1.800 kr
1/2 sida 200 kr. Årsannons 600 kr
1/2 sida företag 400 kr. Årsannons 1.200 kr

När du skickar in din annons, glöm inte om den skall publiceras i stående eller liggande format och om det skall vara hel- eller halvsida. Sista betalningsdag för annonsen är samma datum som manusstoppet till Staffetten och avgiften betalas in till SSbtks pg 2 29 66-6.

För utländska medlemmar och annonsörer sker betalningen via Swift/Bic och IBAN. Swift/Bic: NDEASESS IBAN: SE11 9500 0099 6034 0022 9666 Kontonummer: 2 29 66-6

Är du intresserad av ett gammalt nummer du inte har, kolla i shopen om vi har några till övers!

Material och annonsunderlag till Staffetten mailas till staffetten@gmail.com
Hälsningar, redaktör Christer Öhgren och Sari Taipale