Staffetten

Staffetten är medlemstidningen för SSBTK och kommer ut 4 gånger per år!

Skicka gärna in material som du vill ha med i tidningen – Staffetten är vår medlemstidning och den är till för er medlemmar!
Så fyll den med fina bilder, berättelser om upplevelser från staffepromenader, tävlingar, utställningar eller bara din härliga vardag tillsammans med världens bästa hundras.
Tidningen är även en utmärkt plats för uppfödare att gratulera sina valpköpare till tävlingsframgångar!

Manusstopp för 2019 är:
Nr 1 15 februari
Nr 2 15 maj
Nr 3 15 augusti
Nr 4 15 november (julnummer)

Du kan även annonsera i Staffetten, både som uppfödare, privatperson och företag.

Priser
Helsida 300 kr. Årsannons 900 kr
Helsida företag 600 kr. Årsannons 1.800 kr
Halvsida 200 kr. Årsannons 600 kr
Halvsida företag 400 kr. Årsannons 1.200 kr

Priser för julannonser (Nr 4 varje år)
Helsida 400 kr
Halvsida 200 kr

När du skickar in din annons, glöm inte om den skall publiceras i stående eller liggande format och om det skall vara hel- eller halvsida. Sista betalningsdag för annonsen är samma datum som manusstoppet till Staffetten och avgiften betalas in till SSBTKS PG 22966-6.

För utländska medlemmar och annonsörer sker betalningen via Swift/Bic och IBAN. Swift/Bic: NDEASESS IBAN: SE11 9500 0099 6034 0022 9666 Kontonummer: 22966-6

Är du intresserad av ett gammalt nummer, kolla med shopen om vi har några till övers!

Material och annonsunderlag till Staffetten mailas till staffetten@gmail.com
Hälsningar, redaktör Christer Öhgren och Sari Taipale