Tävlingskommittén

Tävlingskommittén består av Cecilia Jonsson (sammankallande), Erika Johansson, Henny Carlstedt och Mysan Larsson

Kontakt till tävlingskommittén: tavling.ssbtk@gmail.com


Information om Årets Stafford och hur du deltar kan du läsa om här.