Tävlingskommittén

Kommittén består av:
Cecilia Jonsson (sammankallande)
Erika Johansson
Henny Carlstedt
Mysan Larsson

Kontakt: tavling.ssbtk@gmail.com


Information om Årets Stafford och hur du deltar kan du läsa om här!