Utställningskommittén

Kommittén består av:
Nicklas Nuland (sammankallande)
Kontakt: Sekr.ssbtk@gmail.com

Jennie Holmberg
Kontak: ordf.ssbtk@gmail.com


Information om Årets Stafford och hur du deltar kan du läsa om här.