Utställningskommittén

Nicklas Nuland,  Sammankallande

Maila Nicklas – Sekr.ssbtk@gmail.com eller Jennie Holmberg – ordf.ssbtk@gmail.com rörande utställningarna!

Har du frågor ang. sponsring, försäljning mm under arrangemangen maila Laila i PR-kommittén  prgrupp.ssbtk@gmail.com


SSBTK anordnar två officiella rasspecialen varje år – Vinterspecialen i februari månad och Rasspecialen i Gränna i juli månad.
Information om Årets Utställnings Stafford och hur du deltar kan du läsa om här.