Utställningskommittén

Utställningskommittén består av  Nicklas Nuland (sammankallande) och Jennie Holmberg

Kontakta oss: Nicklas, Sekr.ssbtk@gmail.com eller Jennie, ordf.ssbtk@gmail.com


Information om Årets Stafford och hur du deltar kan du läsa om här.