Årsmöte

I februari månad har SSBTK årsmöte. Årsmöteshandlingar publiceras på hemsidan 2 veckor innan.

Årsmötet 2021 är inställt
Rådande pandemi omöjliggör genomförande av traditionella årsmöten. Mot bakgrund av de råd vår närmsta beslutande klubb Svenska Terrierklubben och generell dispens från moderorganisationen Svenska Kennelklubben beslutar styrlsen SSBTK att skjuta på årsmötet 2021 till 2022.
Detta innebär att alla mandat förlängs ett år, förutsatt att:
– Klubben genomfört årsmöte 2020 där verksamhetsberättelsen för 2019 avhandlats.
– Revisorerna har lämnat en revisionsberättelse utan anmärkningar på styrelsens förvaltning under 2020.
Revisionsberättelse och ekonomisk redovisning kommer finnas tillhanda i februari 2021.

Revisionsberättelse, klicka här.

Handlingar gällande ekonomi publiceras ej öppet pga bedrägeriförsök, dessa kan av medlem begäras ut och görs till: sekr.ssbtk@gmail.com (uppge namn och medlemsnummer).

Styrelseprotokoll var beslut fattats finns att läsa här.

Gammal e-postadress?
Vi vill passa på att uppmana våra medlemmar att kontrollera sin registrerade e-postadress. Misstänker du att en gammal adress är registrerad – eller ingen alls uppdaterar du den hos skk medlemsservice som administrerar vår medlemslista: medlem@skk.se
Detta för att vi ska kunna delge viktig information rörande klubben. Vill du inte ha dessa utskick behöver du inte ange eller uppdatera din e-post.

/Styrelsen SSBTK


Motioner
Motioner skall skickas till klubbens sekreterare och vara tillhanda senast 31 december. Tips på hur man skriver en motion hittar på Svenska Kennelklubbens hemsida här.