Kommittéer

Tävlingskommittén

Anordnar klubbens tävlingar i rallylydnad, lydnad och agility under Rasspecialen, arrangerar helgkurser och prova-på-dagar inom olika hundsporter samt svarar på tränings- och tävlingsfrågor från klubbens medlemmar. Tar emot anmälan för deltagande i Viltspårs-SM för Terriers. Ansvarar också för att sammanställa Årets Stafford i de olika tävlingsgrenarna.

För närvarande söker vi nya kommittémedlemmar i flera grenar, se nedan. Vi söker även en sammankallande för Tävlingskommittén. Som sammankallande ska du vara ansvarstagande och ha lätt att samarbeta med folk omkring dig. Du har ett övergripande ansvar för tävlingssektorn i klubben. Kontakta oss gärna om du har frågor!

Agility
(vakant)
(vakant)

Lydnad
Erika Frössling
Therese Levander

Bruks
(vakant)

Nose Work
(vakant)
(vakant)

Rally
(vakant)
(vakant)

Viltspår
My Larsson

Kontakt: sekr.ssbtk@gmail.com


Utställningskommittén

Arrangerar klubbens officiella utställningar; Rasspecialen i Gränna och Vinterspecialen samt ansvara för att utse Årets Stafford i utställning.

Nicklas Nuland, sammankallande
Sekr.ssbtk@gmail.com

Jennie Holmberg
ordf.ssbtk@gmail.com


Uppfödarkommittén

Arrangerar bland annat uppfödarmöten och svarar på medlemmarnas frågor om avel. Senaste nytt från UK finns att läsa här.

Emma Josefsson, sammankallande

Maria Lindsjö

Kontakt: avel.ssbtk@gmail.com

Eva Rose


PR-kommittén

Har hand om marknadsföring, sponsoring, samt försäljning på våra arrangemang!

Henny Carlstedt, sammankallande
prgrupp.ssbtk@gmail.com

Andreas Riderström
aridderstrom@gmail.com

Yvonne Lundberg
Sar.ry@hotmail.com


Rasmonter MyDog Göteborg

Ansvarar, bemannar och besvarar frågor om montern på Mydog.

Therese Levander
Therese.levander@gmail.com

Erika Frössling


Rasmonter Stockholms Hundmässa

Ansvarar, bemannar och besvarar frågor om montern på Stockholms hundmässa.

Jehnie Åkerlund


Rasmonter Malmö

Ansvarar, bemannar och besvarar frågor om montern på djurens dag, Malmö.

Maria Manning