Hälsa

Precis som alla hundraser finns det vissa sjukdomar som drabbar raser i högre utsträckning än andra. Här nedan kan du läsa mer om sjukdomar som kan förekomma hos staffordshire bullterrier.

2010 fick klubbens medlemmar svara på en Hälsoenkät (som du kan läsa i sin helhet nedan), där de 651 svaren som kom in indikerade att rasen får anses vara relativt frisk och de sjukdomar som framförallt drabbar dem är sådana som rör immunförsvaret såsom allergier och demodikos. Denna statistik delas av Agria Breed Profile som gör rasbunden kartläggning av sjukdomar som orsakat försäkringsärenden på alla hundraser.
Staffordshire bullterrier är en av raserna som omfattas av SKKs SRD – Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar som har till syfte att uppmärksamma rasdomare på exteriöra överdrifter som kan påverka hundrasernas sundhet och funktion. När det gäller vår ras skall domarna ägna särskild uppmärksamhet åt bett och hud.

Klicka dig vidare nedan för att läsa mer!

2016års Hälsoenkät

AIHA (Autoimmun Hemolytisk Anemi)

ALLERGIER

BPH 500-analysen

BPH 200-analysen

DEMODEX

FURUNKULOS

HÖFTLEDS- OCH ARMBÅGSDYSPLASI

EPILEPSI

L2-HGA & HC

PHTVL/PHPV

PRA (Progressiv retinal atrofi)

Agrias tips för en säkrare sommar!