AIHA (Autoimmun Hemolytisk Anemi)

AIHA är en autoimmun systemsjukdom som beror på att kroppens immunförsvar reagerar autoimmunt, dvs skapar en försvarsreaktion mot sina egna vävnader. I fallet med AIHA är det kroppens röda blodkroppar, de celler som transporterar syre och koldioxid, som attackeras. När de röda blodkropparna bryts ned akut, hinner inte benmägen producera nya och hunden insjuknar med allvarliga symtom på syrebrist i kroppen och ett kraftigt inflammationspådrag uppstår som i många fall blir livshotande och kräver intensivvård.
Autoantikropparna kan skapas efter en infektion med vissa bakterier, men även vid antibiotikabehandling eller blodtransfusion med främmande blod. Det finns en ärftlig predisposition hos vissa raser, där sjukdomen utlöses oftare än hos andra, bla. hos Irländsk setter och spanielraser.

Läs mer om AIHA här.


Om du har en hund som drabbats av AIHA, är rasklubbens Uppfödarkommitté angelägen om att få fallen inrapporterade, så att vi kan göra en kartläggning av sjukdomens utbredning i rasen.

Maila till avel.ssbtk@gmail.com

Tänk på att UK har tystnadsplikt och alla inrapporterade fall hanteras under sekretess.

Lämna ett svar