HC (Hereditary Cataract)

HC (Hereditary Cataract) är precis som namnet antyder, en ärftlig form av starr.
HC är inte medfött, vilket innebär att valpen föds med normala ögon. Katarakten börjar utvecklas när valpen är mellan bara ett par veckor till några månader gammal för att sedemera leda till total katarakt mellan 2-3 års ålder. Den här typen av katarakt är alltid bilateral, dvs drabbar båda ögonen och fortlöper tills hunden blir helt blind. Sjukdomen är autosomalt recessiv i sin nedärvning och ett särskilt gentest finns. Både tikar och hanar drabbas i samma utsträckning.

NEDÄRVNING
Autosomalt recessiv nedärvning innebär att en individ måste ha två defekta gener för att utveckla sjukdom, denna individ benämns som ’Affected’. En individ med en defekt gen är ’Carrier’, dvs är anlagsbärare men kan aldrig själv utveckla sjukdomen. En individ med två normala gener benämns som ’Clear’ och bär inte på sjukdomsanlaget. En Carrier kan med andra ord användas i avel, men endast med individer som är testade Clear för sjukdomen. Se korsningsschemat nedan:

CLEAR x CLEAR Samtliga valpar GENETISK CLEAR
CLEAR x CARRIER 50% av valparna CLEAR 50% av valparna CARRIER
CLEAR x AFFECTED Samtliga valpar CARRIER
CARRIER x CARRIER 25% av valparna CLEAR 25% av valparna AFFECTED 50% av valparna CARRIER
CARRIER x AFFECTED 50% av valparna AFFECTED 50% av valparna CARRIER
AFFECTED x AFFECTED Samtliga valpar AFFECTED

Enligt korsningsschemat framkommer att samtliga valpar ur kombinationen clear x clear är icke-bärare, dvs genetiskt fria från HC. Dessa hundar behöver inte testas. Enligt SKKs grundregler (2:5) får man inte kombinera följande:

CLEAR x AFFECTED
CARRIER x CARRIER
CARRIER x AFFECTED
AFFECTED x AFFECTED

GENTEST FÖR HC
The Animal Health Trust (AHT) i Storbritannien har lyckligtvis identifierat sjukdomsgenen som orsakar HC och varit det laboratorium som de svenska uppfödarna företrädesvis har använt för att göra L2Hga och HC-test. Tyvärr har AHT olyckligt nog tvingats i konkurs pga coronapandemin. 
Följande laboratorium i Europa erbjuder L2Hga och HC-test:
Animal Genetics
Antagene
Genetic Technologies
Genindexe
Genomia
Kennel Club CombiBreed
Genoscoper (MyDogDNA)
Laboklin
Paw Print Genetics
Pet Genetics Lab
Pinmoore Animal Lab Services
Van Haeringen
VetGen
Situationen kan dock snabbt förändras iochmed rådande världsläge, så UK rekommenderar att ni har en dialog med tilltänkt lab innan ni skickar in för testning.

För att kartlägga och effektivt kunna bekämpa denna allvarliga sjukdom är det viktigt att vi är öppna och delar med oss av våra hundars testresultat. Ett sätt är att uppfödare informerar och säljer valpar med dokumenterad HC-status, dvs skicka med intyg för föräldradjuren som visar att valpen är genetiskt clear om individen i fråga inte är testad själv.
Vi rekommenderar att man testar om sina avelsdjur efter fyra generationer, i enlighet med SKKs riktlinjer för ärftliga sjukdomar.

Observera att HC är bara en av många ögonsjukdomar som kan drabba rasen! Det är viktigt att ögonlysa sina avelsdjur, gärna flera gånger under den tid då hunden verkar i avel, då vissa ögonsjukdomar utvecklas över lång tid och kan uppstå först efter flera år.

 

Lämna ett svar