PHTVL/PHPV

PHTVL/PHPV är en förkortning av ordet persisterande (egentligen ”framhärdande”) i kombination med de latinska namnen på olika strukturer som normalt sörjer för ögats blodförsörjning under tidiga fosterlivet och på den primitiva glaskroppen som finns i ögat under fosterutvecklingen. Om stora rester av dessa finns kvar senare i livet kan de ge mer eller mindre allvarliga problem beroende på sin storlek.

PHTVL/PHPV förekommer speciellt hos dobermann och är ärftlig. Sedan problemet uppmärksammades i rasen har frekvensen drabbade djur minskat markant. Förändringen har påvisats hos enstaka hundar av andra raser PHPV förekommer främst hos staffordshire bullterrier.

Källa: Svenska Kennel Klubben

Lämna ett svar