PR-kommittén

Kommittén är uppdelad i följande grupper och kontakter: 

Sponsorgruppen
Henny Carlstedth (sammankallande)
Yvonne Lundberg
Johan Hallander
Andreas Ridderström
Kontakt: prgrupp.ssbtk@gmail.com
Vi hjälper dig med frågor rörande marknadsföring, sponsring och försäljning under våra arrangemang! 

Rasmonter Göteborg MyDog
Erika Frössling och Therese Levander
Kontakt:
Kontakta Erika och Therese vid frågor, intresseanmälan för tjänstgöring i montern mm!

Rasmonter Stockholms Hundmässa
vakant
Kontakta xx, vid frågor, intresseanmälan för tjänstgöring i montern mm!

Lämna ett svar