PRA

PRA är ett samlingsnamn på en familj ögonsjukdomar som gör att ögats näthinna, retina, tillbakabildas och i slutändan leder till att hunden blir helt blind. Ögats näthinna, som är den struktur som gör det möjligt för hundar och människor att se, består av tappar och stavar. Vid PRA drabbas stavarna först, de är de celler som kan fungera även i svagt ljus/skymning. Då blir hunden ”nattblind”. Sedan drabbas tapparna, som fungerar vid högre ljusspektra, och hunden förlorar då även sin syn i dagsljus. Det finns ingen behandling mot PRA.
Nedärvningen är vanligen autosomalt recessiv (båda föräldrarna måste vara anlagsbärare för att ge sjuk avkomma), men det varierar också mellan olika raser. Hos vissa raser förekommer t.ex en x-kromosombunden variant (x är tikens könskromosom) och hos andra förekommer en dominant nedärvning.
Förutom rasspecifika hälsoprogram finns, vid autosomal recessiv arvsgång, generell rekommendation mot avel med anlagsbärare för PRA, det vill säga djur med PRA samt deras föräldrar och eventuellt redan producerad avkomma.
Sjukdomen utvecklas i ett stort åldersspann, hos vissa raser är drabbade individer blinda redan innan 1 års ålder, men det vanligaste är att drabbade individer får symtomgivande sjukdom först som vuxna.

PRA diagnosticeras med ögonlysning. En ”fri” ögonlysning visar endast att hunden ej är drabbad av PRA för tillfället. Ögonlysning är ett ”hälsotest” som är färskvara, då hunden kan utveckla flera ögonsjukdomar senare i livet. Det är därför SKKs rekommendation att hundar som skall gå i avel, oavsett ras, skall ögonlysas regelbundet under den tid de verkar i avel.

Artikel av ögonspecialisten Berit Wallin Håkansson om PRA

Om PRA hos SKK