Staffe Rallyt!


Specialpriser

Bästa Staffe
Nina Repo och Trawden White Sox – Ruby
Anna Bredin och Harrystaff’s Xavier – Boss

Bästa Fotgående
Cecilia Jonsson och Quinlent Knock Knock – Billy

Bästa Samspel
Sara Andersson och Hirkaho’s Rolling Thunder – Yoshi

Gladast Staffe
Malin Olofsson och Rosa Parks Athena – Lava