Staffetten

Slutet på en Era..
Klubbtidningen Staffetten är sedan årsmötet 20200202 nedlagd, protokoll var från beslut fattades finns att läsa här.
Grunden bakom beslutet ligger i den höga omkostnad en tryckt tidning innebär jämte två stora, årliga arrangemang som genomförs med ett ekonomiskt underskott (Vinter- och Rasspecialen).
Man har sett ett sjunkande intresse att inkomma med material de senaste åren och bedömningen att lägga ner tidningen och på så sätt frigöra medel för arrangemangens överlevnad gjordes.

Staffetten ersättas med vad som ligger i linje med moderna tid – sociala media, samt en mer levande hemsida med speciell flik för medlemmar.

Vi har därför skapat sidan Medlemsartiklar, dit du som medlem är mer än välkommen att insända ditt material för publicering! Artikeln delas även på SSBTK’s Facebooksida.
Detta är ett utmärkt tillfälle att dela sin berättelse, för uppfödare att framföra sina varma gratulationer till valpköpare som varit ute och tävlat eller själv få ”skryta” över egna framgångar. Kort sagt – samma funktion som den tryckta tidningen, men i digital form!

Det finns några överex kvar från 2019års nummer av Staffetten ifall man är intresserad, de kostar 10kr st och finns i Shopen.

/ Styrelsen SSBTK