Uppfödarlistan

Är du medlem i SSBTK och vill att din kennel skall vara med på listan?
Kennelprefix, innehavarens namn, ort, län samt hemsida, telefonnummer eller epostadress skall anges i ett mail till ssbtkwebred@gmail.com

Vill du betala valpmedlemskap?
Betala 200 kronor per valp till klubbens konto (pg 22966-6) och valpköparen får 1års medlemskap i SSBTK. Din kennel/ditt namn presenteras som uppfödare som betalt valpmedlemskap under samma period. Uppgifterna skickas till ssbtk.kassor@gmail.com

Har din kennel försvunnit från uppfödarlistan? Det beror troligen på att ditt medlemskap i SSBKT löpt ut – du är varmt välkommen tillbaka när medlemskapet är förnyat. Är så inte fallet – maila ssbtkwebred@gmail.com omgående!