Uppfödarkommittén

Uppfödarkommittén består sedan 2016 av Emma Josefsson (sammankallande), Åsa Lowejko och Malin Ask.
Du är alltid välkommen att kontakta oss i stort och smått när det gäller avel och uppfödning!

Kontakta oss: avel.ssbtk@gmail.com


n y h e t e r

Nu är 500-analysen här!

Klicka här(pdf) för att läsa 500-analysen, Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH) för Staffordshire Bullterrier.

Finsk studie om atopisk dermatit

Nyligen publicerades en intressant finsk studie om atopisk dermatit där staffordshire bullterrier ingick som en av raserna. Klicka här för att läsa studien.

Fler blodprover till demodexprojektet efterlyses!

Kerstin Bergvall och hennes forskarteam låter hälsa att man nu identifierat en riskfaktor samt en skyddande faktor för utvecklandet av demodikos hos vår ras. För att stärka data i studien och kunna forska vidare behöver man fler blodprover från staffar som inte tidigare lämnat blodprov till studien.

De vill ha blodprover både från både friska kontroller >3 år som aldrig haft demodikos och även fall som har eller har haft demodikos och inte tidigare har skickat in prover till studien. Maila Kerstin Bergvall på Kerstin.Bergvall@slu.se så berättar hon hur du skall gå tillväga.

Psst…Vill du läsa mer om demodexprojektet och sjukdomen demodikos hittar du det här.

Har du en allergisk staff eller en frisk staff över fem år?

Genom att lämna blodprov till en pågående allergistudie kan din hund vara med och identifiera genetiska riskfaktorer för utvecklandet av allergi!

Kerstin Bergvall, som driver studien berättar: I våra studier har vi identifierat en viktig genetisk riskfaktor för uppkomsten av allergi hos schäfer, men vi är i stort behov av blodprov från fler hundar och hundraser för att öka kunskapen om allergier hos hund. Har du en hund som är utredd/diagnosticerad med allergi kan ett blodprov från din hund tillföra värdefull information.
Vi behöver även blodprover från friska kontroller, det vill säga hundar över 5 år som inte haft några kliniska tecken på allergisk sjukdom.

För mer information om hur du kan delta, kontakta: Leg vet Kerstin Bergvall, e-mail: Kerstin.Bergvall@slu.se eller provsamlingskoordinator Susanne Gustafsson, e-mail: Susanne.Gustafsson@slu.se

L2Hga/HC-listan upphör

Klubben har tagit beslut, på inrådan av UK, att sluta administrera L2Hga/HC-listan. Orsaken till detta beror på flera faktorer:

– Införandet av GDPR försvårar möjligheten för föreningar att föra egna register och merparten av underlaget till L2Hga/HC-listan är inskickat innan GDPR trädde i kraft – många uppgifter är dessutom inskickade innan möjligheten till digital lagring fanns.

– Under 2017 och första halvan av 2018 gjorde UK en inventering av det dokumenterade underlaget till L2Hga/HC-listan och fann stora brister. Många dokument har blekts och blivit oläsliga, andra innehåller bristfälliga uppgifter nedtecknade för hand utan koppling till validerade intyg i någon form. Eftersom det rör sig om två mycket allvarliga sjukdomar vore det förödande om någon uppgift i listan inte stämmer, och en hund insjuknar pga detta. Efter inventeringen är UKs bedömning att det arkiverade underlaget till listan inte håller måttet ur säkerhetssynvinkel och/eller ur juridisk synvinkel.

– Klubben och UK har under flera år noterat en oroväckande utveckling gällande kunskapen om L2Hga och HC. Många medlemmar och i vissa fall uppfödare saknar kunskap om sjukdomarna och hur de nedärvs. Man har inte koll på statusen för sina avelsdjur eller sin hund man vill upplåta till avel, många hänvisar till att ”uppfödaren sagt att hunden är clear” men har inga dokument som kan styrka detta.

Detta sammantaget har gjort att vi enhälligt beslutat att sluta tillhandahålla L2Hga/HC-listan, utan lägger ansvaret på uppfödarna att i fortsättningen sörja för att man har adekvat dokumentation kring avelsdjurens L2Hga och HC-status.

UK vill påminna samtliga uppfödare att sälja valpar med dokumenterad L2Hga och HC-status. Skicka med intyg för föräldradjuren som visar att valpen är genetiskt clear om individen i fråga inte är testad själv.
Vi rekommenderar att man testar om sina avelsdjur efter fyra generationer, i enlighet med SKKs riktlinjer för ärftliga sjukdomar.
Läs mer om L2Hga och HC samt hur du går tillväga för att testa din hund här.

BPH-diplomerad uppfödare

Nyhet! Nu kan du som uppfödare ansöka om ett fint BPH-diplom, om du har 5 BPH-beskrivna hundar från din uppfödning. Läs mer här!

Epilepsi hos staffordshire bullterrier

UK vill påminna alla om att rapportera in hundar som drabbats av epilepsi i någon form. Det finns flera aktiva forskningsprojekt i dagsläget, både i Sverige och Norden, som behöver blodprov från drabbade hundar. För att bättre kunna kartlägga förekomsten av denna sjukdom i vår ras önskar vi få in rapporter om hundar som drabbats. All information hanteras givetvis strikt konfidentiellt, och ingen kan begära ut informationen från UK. Läs gärna mer om epilepsi här på hemsidan och om det finska forskningsprojektet.


Information om HD/ED index
Vad är HD-index? Artikel av Sofia Malm
Webutbildning om index från SKK
SKKs information om HD/ED-index
Utvärdering av index 2012-2015 av Sofia Malm
Vanliga frågor och svar om index sammanställning av UK

Artikelserie om HD
Om HD, del 1, koll på HD
Om HD, del 2, röntgen och avläsning
Om HD, del 3, avel för bättre höftleder


Nyhetsbrev från UK
Prenumerera på

Nyhetsbrev från UK

LÄS HÄR!
Avelsstrategi (RAS)
RAS

Avelsstrategi (RAS)

Läs Här!
HÄLSOENKÄTEN 2016
AVEL

HÄLSOENKÄTEN 2016

Läs här!
500-ANALYSEN
BPH

500-ANALYSEN

Läs mer!
Hälsoenkäten 2010
AVEL

Hälsoenkäten 2010

Läs Här!
200-analysen
BPH

200-analysen

Läs här!
Studie om allergi
Premune

Studie om allergi

Läs mer!
Senaste nytt!
Demodexprojeket

Senaste nytt!

Läs här!