Checklista inför valpköp

Hur hittar jag rätt uppfödare? Hur hittar jag rätt valp? Tänk på att den perfekta hunden inte existerar, de krav man ställer på sin kommande valp måste vara rimliga men väl underbyggda. Tyvärr ser vi mycket oseriös avel kopplat till staffordshire bullterrier, då rasen de senaste åren blivit enormt populär. Förhoppningsvis kan denna checklista ge dig mer kött på benen inför stundande valpköp, och kan utgöra diskussionunderlag med uppfödaren.    

Föräldrarnas registreringsnummer i SKK

Du skall bara köpa valp efter SKK-registrerade hundar! Registreringsnumren får du av uppfödaren och du copypastar in dem i databasen Avelsdata som du hittar på www.skk.se. I Avelsdata ser du föräldrarnas egen hälsostatus och eventuella meriter. I verktyget kan du göra en sk provparning, och ser då kullens beräknade HD/ED-index, inavelsprocent samt stamtavla. Inavelsprocent bör vara så nära 0% som möjligt, och aldrig över 6,25% (kusinparning).

Föräldradjurens tidigare kullar

På Avelsdata kan du titta på föräldradjurens tidigare kullar, klicka på Kullar Totalt så får du upp födelsedatum och de hälsoutvärderingar som gjorts. Vi rekommenderar att tidigare kullar utvärderas innan man tar en ny kull på tiken. För hanar är det lite annorlunda, uppfödare kan låna ut sin avelshane till flera olika tikar under ett avelsår för att sedan utvärdera vad han lämnar. 3 kullar per år för en hane, med mellanliggande utvärdering, är ett bra riktmärke.

L2Hga och HC-status

L2Hga kan numera registreras i Hunddata men detta är nytt, och många uppfödare har inte hunnit testa om sina avelsdjur ännu – då skall din valps status kunna intygas med pappersintyg. Har båda föräldradjuren sin L2Hga clear-status införd i Hunddata får din valp automatiskt clear-status i Hunddatabasen. Om uppfödaren använt ett föräldradjur som är bärare av L2Hga-genen, dvs carrier, skall hela kullen testas för L2Hga.
HC-status kan inte registreras i Hunddata, så här är det pappersintyg som gäller. Din valp skall alltid levereras med dokumenterad status för L2Hga och HC, oavsett om det är i digital eller pappersform.

Höfter och armbågar

Rasen är drabbad av höftledsdysplasi (HD) och tillväxtrubbning i armbågsleden (ED). Allvarlig dysplasi (grad D-E) och ED (alla grader) ger djuret lidande med smärta, stelhet, hälta och förkortar livet med flera år. Ett ledsjukt djur kräver rehab redan från unga år, dyra veterinärbesök, kosttillskott mm. Föräldrarna till din valp bör därför vara röntgade. Det finns emellertid inget krav på ledröntgen för att få registrera kullen i SKK. 

HD/ED-index

Nedärvningen av HD och ED är komplex och det effektivaste verktyget för uppfödarna kallas index, du kan läsa mer om detta på huvudsidan för HD och ED. Index bör ligga över 100 när uppfödaren gör sin avelskombination, din valps beräknade kull-index hittar du på Avelsdata. Du gör en ”provparning” med föräldradjurens registreringsnummer och får då upp den kommande kullens stamtavla och index. När valpkullen är registrerad kan du gå in på valpens eget registreringsnummer och se dess index. 

Avel på c-höfter?

Hur olika hundraser drabbas av dysplasi varierar, och man har inte i försäkringsstatistiken eller i rasklubbens hälsoenkäter kunnat identifiera att staffen är påverkad av c-höfter i nämnvärd utsträckning. Antagligen beror detta på att rasen har välutvecklad muskulatur. Man har inte heller kunnat se att staffar med c-höft drabbas av artros i höfterna i större utsträckning jämfört med friröntgade individer. Staffar med d-höft har däremot, sett till samma statistik, problem med sina dåliga höfter.

En c-höft bör paras med en A eller B-höft, och index skall vara 100 eller över. Rasklubben avråder inte från avel på staffar med c-höft, det är viktigt att vi använder så bred avelsbas som möjligt för att öka den genetiska variationer och bekämpa problemen med allergi, som är rasens största hälsoproblem. Om man försnävar avelsbasen ytterligare, är risken stor att allergi och andra rasbundna sjukdomar kommer öka. Mot bakgrund av detta är det inte rimligt att enbart använda friröntgade staffar i avel.

Kommentar om röntgenmetoden PennHip

En del uppfödare använder röntgenmetoden pennhip som komplettering till ”vanlig” HD-röntgen för att gradera slappa höfter. Läs mer på Höftledsdysplasi-sidan. Rasen har ett genomsnittligt DI-index på 0,53 vilket är ett dåligt resultat, och talar för slappa höfter med ökad risk för artrosbildning. Indexet är dock inte tillförlitligt då det bara är väldigt få (drygt 500) staffar röntgade med denna metod världen över. Tighta höfter har DI på 0,1-0,3.
Enbart pennhip är inte tillräckligt för att gradera förekomst av dysplasi i avelssyfte, då dysplasi inte enbart betingas av ett slappt ligamentum teres, utan även höftledkulans passform och utseende i ledskålen – dessa bärande delar bedöms av SKKs röntgenmetod. Vanlig slätröntgen och pennhip-projektion går utmärkt att kombinera och kan göras vid samma röntgentillfälle, och utförs av flera veterinärer.

Patella och korsband

Vi avråder från avel på korsbandsopererade staffar och staffar med patellaluxation, se mer utförlig information under huvudsidan för Knäledssjukdomar.

Öga

Föräldradjurens ögonlysning registreras i Hunddata/Avelsdata. Föräldrarna till din kull skall vara ögonlysta i vuxen ålder, ej enbart som valpar. Har en av föräldradjuren distichiasis skall den andra föräldern vara ögonlyst utan anmärkning.

BPH eller MH-beskrivning

Föräldradjuren bör vara mentalbeskrivna med antingen MH eller BPH. Att uppfödaren vet hur hunden fungerar i vardagen är inte en tillräcklig utvärdering av avelsdjurets mentalitet, både MH och BPH är konstruerade för att visa de djupare delarna av individens mentalitet som har hög genetisk arvbarhet. Om tiken är parad med en hane utanför Norden, där mentalbeskrivning är ovanligt, bör tiken ha god egen mentalitet.

Analys av 500 BPH-beskrivna staffar visar att det i rasen tyvärr förekommer en del rädslor samt låg socialitet, detta är mycket orastypiskt och avel på sådana individer skall göras med försiktighet och eftertanke. Vi rekommenderar inte att man avlar på individer som har avbrutet BPH eller sk fördjupad genomgång pga aggressivitet eller rädsla.

Allergi

Allergi är tyvärr rasens vanligaste sjukdom och har en tydlig genetisk orsak, dock är nedärvningen komplex och beror på flera olika gener – tillsammans med miljöpåverkan i varierande utsträckning. Allergier registreras inte någonstans, utan du får höra med uppfödaren vilka allergidrabbade djur som finns kring föräldradjuren kring den tilltänkta valpkullen. Säger hen att det inte finns några allergiska hundar i hens uppfödning, bör du dra öronen åt dig.

Alla uppfödare, oavsett linje, får emellanåt allergiska individer i sina kullar. Forskningen talar för att den genetiska predispositionen finns i hela rasen, dvs allergi är inte kopplat till någon särskild ”blodslinje” – och definitivt inte till någon särskild uppfödare. Läs mer om avelsråd i huvudavsnittet om Allergi.

Dolda fel försäkring

Uppfödaren skall ha en dolda fel-försäkring, så att du som valpköpare får ersättning om valpen mot förmodan insjuknar i en ärftlig sjukdom t.ex. demodikos.

Valpens egen försäkring

Använd den försäkring som uppfödaren rekommenderar. Staffar är en oöm, äventyrslysten ras med förkärlek för stup och pinnar, så att lägga till extra på veterinärvårdsdelen kan vara en klok ide. Samma sak med tandskador, som oftast inte omfattas av ”standard”-försäkringen utan behöver tecknas extra. Staffar har svart bälte i traumatiska tandfrakturer, och utan försäkringstäckning blir sådana dyra.

Vid leverans

Valpen skall levereras i enlighet med SKKs riktlinjer, dvs inte tidigare än 8 veckor. Vid leverans skall du få med stamtavla/registreringsbevis, valpen skall vara vaccinerad och veterinärbesiktningsintyg får ej vara äldre än 7 dagar.

Djur-ID

Registrera din valp i Djur-ID, så att den kan hittas om den springer bort! Du får med en blankett från uppfödaren, där klisterremsa med valpens individuella chipnummer sätts på, och sedan fyller du i dina adressuppgifter och postar. Klart! Om valpen inte är registrerad i Djur-ID, så är inte chipnumret kopplat till dig som ägare vilket gör att polisen inte kan få fram dina adressuppgifter om olyckan skulle vara framme.

Acceptera bara SKKs avtal

Valpen skall säljas enligt SKKs regler och du skall inte acceptera andra avtal än SKKs. Tyvärr ser vi ibland hemmasnickrade fodervärdsavtal och liknande, detta är förbjudet för en uppfödare som är ansluten till SKK.

Rapportera hälsoproblem till din uppfödare

Om din valp börjar halta, får hudproblem, kala fläckar i pälsen etc så vill uppfödaren veta om detta, för att kunna utvärdera och följa upp sitt avelsarbete. Av detta skäl är det viktigt att du också låter din hund genomgå för rasen relevanta hälsotester, även om du själv inte har något intresse av avel. 

Utvärdera din hund

Även om du inte har egna avelsplaner för din staff är det viktigt att du hjälper uppfödaren i hens avelsarbete och utvärderar din staff med relevanta hälsotester. För staffen är det statistiskt och forskningsmässigt motiverat att utföra ögonlysning, röntgen av höfter och armbågar samt mentalbeskrivning med BPH eller MH.

  • Att känna till din hunds HD och ED-status är viktigt för att du som ägare skall kunna vidta åtgärder proaktivt om t.ex. hunden får en dysplastisk höft eller tillväxtrubbning i armbågen. Då kan det vara läge att tänka på förebyggande träning, kanske kosttillskott osv. Du röntgar din staff vid 1-1,5 års ålder.
  • Att göra BPH med din staff är ofta en trevlig tillställning, där du får lära dig mer om din hunds mentalitet och får också tips av BPH-beskrivaren hur du skall träna och agera med just din hund för att den skall må bra och vara välfungerande i alla vardagssituationer. För uppfödaren är det viktigt att din hund blir mentalbeskriven, för att vilka mentala egenskaper som uppträder i kullen och hur väl de korrelerar till rasstandarden. Tänk på att BPH-beskrivningen inte är ett test eller tävling, det är en beskrivning! Du kan inte prestera bra eller dåligt, utan har en spännande stund med din hund, där både du och uppfödaren får nyttig information.
  • Eventuella sjukdomar som drabbar din staff önskar vi att du rapporterar in i Hälsoformuläret, för att samla statistik inför framtida forskning. I dagsläget finns förutsättningar för att inkluderas i forskningsprojekt för bla. epilepsi, atopisk dermatit (allergi) och korsbandsrupturer, så dessa diagnoser är vi lite extra intresserade av.

Frågor?

Du är välkommen att kontakta Uppfödarkommittén med dina frågor, stort som smått. Vi uttalar oss inte om enskilda kombinationer eller uppfödare, men besvarar gärna dina allmänna frågor om avel och valpköp, och kan tex guida dig hur du tolkar BPH eller hittar i Avelsdata. Medlemmarna i kommittén har tystnadsplikt.