Senaste nytt från UK

UPPFÖDARMÖTE SKÅNE

Höstens första uppfödarmöte äger rum i Kristianstad lördag 17 september, plats Kristianstads FC klubbstuga, Björkvallens IP.

Föreläser gör genetikprofessor Hilde Nybom, mångårig hunduppfödare av som bland annat erhållit Hamiltonplaketten för sin uppfödargärning. Hilde har arbetat med både teoretisk och praktisk genetik på SLU. Hon kommer lättsamt och förståeligt att gå igenom det högaktuella och intressanta ämnet populationsgenetik för oss. Dagen avslutas sedan med uppfödarmöte. Öppet för alla medlemmar! 

Anmälan till avel.ssbtk@gmail.com – sista anmälningsdag 3 september 

STAFFETTEN VALP

För er uppfödare som väljer att betala valpmedlemskap till era valpköpare har vi tagit fram en jättefin specialutgåva av Staffetten – Staffetten Valp. Läs mer här! 

VALPUTVÄRDERING

Vi har tagit fram en utvärderingsmall som du kan skicka ut när din valpkull fyllt 1 år. Syftet är att identifiera tidiga tecken på atopi i kullen, och är ett initiativ med anledning av de uppdaterade avelsstrategierna i RAS. Du hittar mallen här. 

SE UPP FÖR LÅG SOCIALITET OCH RÄDSLOR

Vi är bekymrade över att många av staffarna uppvisar låg socialitet i kombination med rädslor när de mentalbeskrivs. Egenskaper som enligt rådande forskning och som beskrivs i 500-analysen har hög arvbarhet. Tänk till när du gör din avelsplanering så att du inte dubblerar egenskaper, t.ex. två föräldradjur där båda uppvisar stor rädsla i kombination med låg nyfikenhet eller låg socialitet.

Vi vet att många tycker att BPH-diagrammen är svåra att tolka, vill du ha hjälp så bistår vi dig gärna. Samtliga medlemmar i UK har mångårig egen vana från att beskriva sina kullar med både BPH och MH.

Under 2022 hoppas vi kunna publicera ett Mentalitetskompendium, som ytterligare stöd för våra uppfödare.

Köptips! Fantastiskt bra tolkning och fördjupning av rasstandarden.
rosie

Uppfödarkommittén

Kontakta

Emma Josefsson (sammankallande) Eva Rose & Maria Lindsjö