Fyll i Hälsoenkäten 2024

Nu är hälsoenkäten 2024 öppen och vi vill att ALLA staffeägare därute tar 5 minuter av sin dyrbara tid och fyller i hälsoenkäten för just sin pälskling. Du behöver inte vara medlem i rasklubben för att fylla i! Har du fler staffar fyller du i en enkät per hund. Vi vill också gärna ha hälsoenkäter ifyllda även om hunden är avliden, då fyller du i hälsofrågorna utifrån hur det var när hunden levde.

Hälsoenkäten har tidigare genomförts 2010 och 2016 och är ett mycket viktigt underlag för rasklubben för att kartlägga hälsoläget i rasen. Stort tack för att du vill hjälpa oss med detta! Här hittar du enkäten.