Armbågsdysplasi

Precis som med höftledsdysplasi, handlar armbågsdysplasi om en felaktig utveckling av armbågsleden, som är mer komplex än höftleden till sin uppbyggnad. Armbågsleden har nämligen tre ben som ledar in mot varandra, är en känsligare led rent konstruktionsmässigt samtidigt som det är den led i kroppen som bär störst vikt. Sker en utvecklingsrubbning här ger den i regel symtom tidigare än en dysplasi som sitter i höftleden gör.

Om sjukdomen

Orsak

Fragmenterad processus coronoideus (FCP) är den vanligaste rubbningen som förekommer på armbågsbenets spets, i den nedre, främre delen av ledhålan. Osteochondrosis dissecans (OD) är den näst vanligaste rubbningen och sitter på överarmens inre ledrulle i den nedre delen av ledhålan. En tredje tillväxtrubbning är ununited processus anconeus (UPA) är relativt ovanlig och bildar en lös benbit genom en ofullständig förbening av armbågsbenets tillväxtlinje i den övre delen av ledhålan.

Symptom

Kardinalsymtomet för ED är att hunden haltar. Den kan också vara stel och halt när den legat och vilat. Hälta är inget normalt tillstånd för en valp eller unghund, det finns ingenting som heter ”växtvärk”. All hälta hos den växande hunden skall kollas upp hos kunnig veterinär!
Ofta går man in i leden med sk titthålsteknik för att hitta orsaken till hältan, röntgen visar sällan något avvikande i de tidiga stadierna av sjukdomen.

Prognos

En vanlig myt är att ED handlar om att armbågarna ”slits” pga ålder. Detta är felaktigt, då det måste föreligga en dysplasi, dvs utvecklingsrubbning, för att artros skall kunna uppkomma. En artros progredierar med stigande ålder, eftersom det är en konstant inflammatorisk process. Artrosgraderingen är med andra ord inte ett konstant värde, utan kommer ändras (förvärras) med tiden. Det är därför en god ide att låta en ED-drabbad individ träffa en duktig fysioterapeut redan som ung, för att optimera hundens förutsättningar med rätt träning och eventuella kosttillskott.

Röntgen

Precis som höftledsröntgen, röntgas armbågarna när hunden fyllt 12 månader. Röntgenbilderna avläses centralt av SKK, precis som för höftledsröntgen. När det gäller avläsning av armbågsleden, bedömer man dock inte dysplasin i första hand, utan graderar istället konsekvenserna av den. Konsekvenserna av en dysplasi, dvs en felaktigt utvecklad led, är artros. Artros syns på röntgen som pålagringar, dvs förkalkningar i leden som kroppen bildat i ett försök att skydda leden mot den felaktiga belastningen som dysplasin innebär.

ED grad 0 – inga påvisbara förändringar
ED grad I – lindriga benpålagringar, upp till 2 mm
ED grad II – måttliga benpålagringar, 2 – 5 mm
ED grad III – kraftiga benpålagringar, över 5 mm

Det bör observeras att det enbart är UAP, som är lätt att identifiera på en röntgenbild eftersom ED-röntgen bara röntgar leden från en sida, en projektion. Den vanligaste defekten, FCP, är oftast mycket svår att urskilja på denna projektion.

ED hos staffen

Forskning och statistik

Enligt rasens försäkringsstatistik står Rörelseapparaten för minst en tredjedel av alla dödsfall där livförsäkringen har betalats ut. Av dessa är armbågar och knän vanligaste orsakerna, där armbågar står för 20%. Även i vår egen hälsoenkät ses en tydlig koppling mellan ED-frekvens och kliniska symtom på ED.

Avelsrekommendationer

ED har en stark genetisk predisposition, och är med andra ord ärftlig. Rasen fick HD/ED-index 2018, vilket är ett värdefullt verktyg för uppfödarkåren i bekämpandet av ED. Uppfödare bör göra kombinationer med ett index över 100. Oavsett index får ED grad 2 och 3 inte användas i avel. Läs mer om index i länksamlingen nedan.

Läs mer

Om armbågsledsdysplasi – information hos SKK
Information om röntgenkontroll – broschyr om ledröntgen
Beställ HD och ED röntgen – till SKKs betaltjänst
RAS avelssmål och strategier för ED – hittar du på sidan 17
Om HD/ED-index – mer information om avelsverktyget
Webföreläsning om index – professor Erling Strandling berättar