Aktivitetskalender

2022 ser tyvärr också ut att bli ett annorlunda år, i pandemins trista svallvågor. Vi hoppas kunna fylla på fler aktiviteter här lite senare under året.

Januari
x januari – MyDog, kom och besök vår rasmonter. Inställd pga covid-19.
Februari 
5 februari – Vinterspecialen – inställd pga covid-19.
5 februari – Årsmöte

Mars

April

Maj
31 maj – Sista dagen att ansöka om att representera SSBTK på Terrier-SM i viltspår, se annons ovan.

Juni

11 juni – Uppfödarmöte i Umeå, öppet för alla medlemmar. Föreläsning med Patric Ragnarsson om fertilitet och reproduktion, följt av uppfödarmöte med genomgång av RAS och diskussion kring kommande avelsstrategier.

Juli
1-3 juli – Rasspecialen i Gränna

Augusti

September

17 september – Uppfödarmöte i Kristianstad, öppet för alla medlemmar. Föreläsning av genetikprofessor Hilde Nybom om populationsgenetik.

Oktober

November

December
x december – Stockholm Hundmässa, besök vår rasmonter!
31 december – sista datum att skicka in resultat till Årets Stafford