Aktivitetskalender

2022

Besök vår fina monter på Stockholm Hundmässa och bli pussad av glada staffar!

December
10-11 december – Stockholm Hundmässa, besök vår rasmonter!
31 december – sista datum att skicka in resultat till Årets Stafford

2023

Januari
5-8 januari – MyDog, kom och besök vår rasmonter!

Februari
4 februari – Vinterspecialen
5 februari – Årsmöte

Juli
2 juli – Rasspecialen i Gränna