Aktivitetskalender

2023

December
9-10 december – Stockholm Hundmässa. Stå i rasmontern med din staff, se här!
31 december – sista dag att skicka in till Årets Stafford samt motioner till Årsmöte

2024

Februari
3 februari – Vinterspecialen Tånga Hed
4 februari – Årsmöte Tånga Hed

Juli
7 juli – Rasspecialen Gränna