Statuter Årets Stafford

Varje år har du som varit ute på banorna möjlighet att tävla om Årets Stafford i följande grenar:

NYTT FÖR 2023! Statuterna är reviderade inför årets tävlingssäsong, läs igenom den inledande texten och vad som gäller för din gren. Ny gren att tävla i har lags till: IPO-R.

Inrapportering sker via online-formulär direkt här på hemsidan och håller öppet under december månad, formulären hittar du i anslutning till statuterna för respektive gren. Observera att sista datum för att skicka in sina resultat är 31 december då formulären stängs.

Regler och poängräkning

Samtliga grenar

Svenska officiella resultat räknas. Resultaten måste vara oss tillhanda senast 31 december och slutresultat redovisas på årsmötet i februari månad. Top 10 publiceras. Du ska erhålla en bekräftelse på mottaget resultat inom en vecka (7 dagar) efter inrapporteringen. Vid eventuella oklarheter i statuterna har styrelsen tolkningsföreträde.

Krav på medlemskap 

I hundsportsgrenarna ska samtliga inrapporterade resultat ha tävlas av en och samma hund och förare. Den som tävlar hunden måste vara medlem i SSBTK under varje tävlingstillfälle, men man kan tävla för sin vanliga klubb (t.ex. brukshundsklubb) – bara man har samtidigt medlemskap i SSBTK.
För utställning gäller att hundens ägare ska ha varit medlem i SSBTK under samtliga tävlingstillfällen.

Kontakta oss gärna vid frågor!
Hundsportgrenarna: tavling.ssbtk@gmail.com
Utställning: utstallning.ssbtk@gmail.com

Agility

Poäng räknas från maximalt fem (5) tävling tävlingstillfällen under året varav minst en (1) är hoppklass eller agilityklass.

Noll hinderfel och noll tidsfel klass 1: 5p, klass 2: 10p, Klass 3: 15p
Målgång (dvs ej diskad): 2 poäng i samtliga klasser

Extra poäng
Klassvinst klass 1: 1p, klass 2: 2p, klass 3: 3p
Uppflyttningspinne klass 1: 1p, klass 2: 2p
SM-pinne: 3p
CERT: 5p
Diplom/titel klass 1: 3p, klass 2: 6p
Championat: 9p
Deltagande i SM individuellt: 5p
Deltagande i SM med lag: 3p

Tävlingsformulär Årets Stafford Agility

Bruks

Poäng räknas från maximalt fem (5) tävlingstillfällen under året.

Uppflytt: Apell 4p, Lägre (BSL 1) 5p och Högre (BSL 2) 6p
Godkänt: Apell 2p, Lägre (BSL 1) 3p, Högre (BSL 2) 4p och Elit (BSL 3) 5p
Cert/certpoäng: Elit (BSL 3) 6p
Nordic Style: Godkänt 4p

Extra poäng
Klassvinst: 1p i samtliga klasser
Brukschampionat: 3p
Deltagande i SM: 3p

Om två hundar har samma poäng, är vinnaren den med högst totala poängsumman av det fem
tävlingstillfällena.

Tävlingsformulär Årets Stafford Bruks

Freestyle/HTM

Poäng räknas från maximalt fem (5) tävlingstillfällen under året.
Diplom får endast räknas en gång i varje klass, det år man erhållit meriten FD.

Start 3p
Klass 1: Godkänd/Uppflytt 5p
Klass 2: Godkänd/Uppflytt 8p
Klass 3: Godkänd/Uppflytt 11p
FD1 5p
FD2 10p
HTM1 5p
HTM2 10p
Championat 30p
SM 50p
VM 70p

Tävlingsformulär Årets Stafford Freestyle/htm

IPO-R

Poäng räknas från maximalt tre (3) tävlingstillfällen under året.

VAB
V4p5p6p
SG3p4p5p
G2p3p4p
B1p2p3p
M0p

Extra Poäng
Certpoäng 5p
Cert 10p

Tävlingsformulär Årets Stafford IPO-R

Tävlingslydnad

Poäng räknas från maximalt tre (3) tävlingstillfällen under året. Varje tävlingsresultat/poäng delas med koefficienten för respektive klass, för att sedan adderas till en summa.

StartklassKlass 1Klass 2Klass 3
Koefficient20323232

Därutöver erhålls följande bonuspoäng för respektive tävling: 

StartklassKlass 1Klass 2Klass 3
3:e pris11,5p2p3p
2:a pris1,5p2p3p4p
1:a pris2p3p4p5p
Extra poäng
LD startklass-kl.23p
LD Klass 310p
SM kvalificering:10p
SM placering (1-3)15p

Har flera hundar uppnått samma poängsumma skall priset tillfalla den hund som uppnått det bästa enskilda resultatet procentuellt räknat efter sin klass.

Tävlingsformulär Årets Stafford Tävlingslydnad

Nosework

Poängen räknas från maximalt fem (5) tävlingstillfällen under året.
Detta oavsett om det är tävling i TSM, TEM eller doftprov.
Du räknar totalpoängen du fått på en tävling och multiplicerar enligt tabellen nedan:

Klass 1Klass 2Klass 3Elit
TSMTEMTSMTEMTSMTEMx 4
x 0,5x 0,3x 1x 0,8x 2,5x 2,3

Godkänt Doftprov: Eukalyptus 5p, Lagerblad 10p, Lavendel 10p

ExtrapoängKlass 1Klass 2Klass 3Elit
Titel TSM30p60p80p100p
Titel TEM10p40p60p
SSE10p 10p10p10p
SSE Diplom100p100p100p100p

Titel = 3 diplom från innehavande år
SSE = i något moment
SSE Diplom = SSE i samtliga moment under en tävling med minst 2 domare.

Om det blir lika, så räknas i första hand, totala antal SSE från redovisade tävlingar, i andra hand räknas minst antal fel på redovisade tävlingar.

Tävlingsformulär Årets Stafford Nosework

Rallylydnad

Poäng räknas från maximalt fem (5) kvalificerande tävlingsresultat under året.

Nybörjarklass: 3p
Fortsättningsklass: 4p
Avancerad klass: 5p
Mästarklass: 6p
Kvalificerande resultat får den som uppnår 70-100 poäng i nybörjarklass, 75-100 poäng i fortsättningsklass, 80-100 poäng i avancerad klass och 90-100 poäng i mästarklass.

Extra poäng
Klassvinst: 1p
Rallydiplom (RLD N, RLD F, RLD A): 1p
Championat: 3p
Deltagande i SM: 3p

Om fler hundar har samma poängsumma, vinner den hund som har den högsta totala poängsumman på sina fem (5) tävlingstillfällen.

Tävlingsformulär Årets Stafford Rallylydnad

Viltspår

Poäng räknas från maximalt fem (5) tävlingstillfällen under året, varav högst två (2) från samma domare. Protokoll från samtliga tillfällen skall bifogas.

Anlagsklass: Godkänd 15p
Öppenklass: 1:a pris 20p, 2:a pris 15p, 3:e pris 10p
Extra poäng
Championat: 10p

Förstaplacering vid ordinarie öppenklassprov: 1p per slagen hund (max 15p/provtillfälle),
resultatlista som verifierar antalet slagna hundar ska bifogas.
I det fall två eller fler ekipage erhåller samma poäng kommer spårtid under lämpligt arbetstempo tas med i beräkningen.
Vinnaren av årets Viltspårsstafford direktkvalificerar sig till nästkommande års Viltspårs-SM för terriers.

Tävlingsformulär Årets Stafford Viltspår

Utställning

Hunden måste under det aktuella året ha medverkat på vinter- eller rasspecialen som individuellt anmäld, ha minst 5 bästa hane/tik placeringar för 5 olika domare. De 5 bästa resultaten räknas.

BIR: 7p + 1p per slagen hund
BIM: 5p + 1p per slagen hund i samma kön
BTKL/BHKL 2: 4p + 1p per slagen hund i samma kön
BTKL/BHKL 3: 3p + 1p per slagen hund i samma kön
BTKL/BHKL 4: 2p + 1p per slagen hund i samma kön

Extra poäng
BIG 1: 5p
BIG 2: 4p
BIG 3: 3p
BIG 4: 2p
BIS 1: 5p
BIS 2: 4p
BIS 3: 3p
BIS 4: 2p

Tävlingsformulär Årets Stafford Utställning