Statuter Årets Stafford

Varje år har du som varit ute på banorna möjlighet att tävla om Årets Stafford i följande grenar:
Agility
Bruks
Freestyle/HTM
IPO-R
Lydnad
Nose Work
Rallylydnad
Viltspår
Utställning

NYTT FÖR 2023! Statuterna är reviderade inför årets tävlingssäsong, läs igenom den inledande texten och vad som gäller för din gren. Ny gren att tävla i har lags till: IPO-R.
Inrapportering kommer ske via ett online-formulär direkt här på hemsidan och planeras hålla öppet under december månad.

Regler och poängräkning

Samtliga grenar

Svenska officiella resultat räknas. Resultaten måste vara oss tillhanda senast 31 december och slutresultat redovisas på årsmötet i februari månad. Top 10 publiceras. Du ska erhålla en bekräftelse på mottaget resultat inom en vecka (7 dagar) efter inrapporteringen. Vid eventuella oklarheter i statuterna har styrelsen tolkningsföreträde.

Krav på medlemskap 

I hundsportsgrenarna ska samtliga inrapporterade resultat ha tävlas av en och samma hund och förare. Den som tävlar hunden måste vara medlem i SSBTK under varje tävlingstillfälle, men man kan tävla för sin vanliga klubb (t.ex. brukshundsklubb) – bara man har samtidigt medlemskap i SSBTK.
För utställning gäller att hundens ägare ska ha varit medlem i SSBTK under samtliga tävlingstillfällen.

Kontakta oss gärna vid frågor!
Hundsportgrenarna: tavling.ssbtk@gmail.com
Utställning: utstallning.ssbtk@gmail.com

Agility

Poäng räknas från maximalt fem (5) tävling tävlingstillfällen under året varav minst en (1) är hoppklass eller agilityklass.

Noll hinderfel och noll tidsfel klass 1: 5p, klass 2: 10p, Klass 3: 15p
Målgång (dvs ej diskad): 2 poäng i samtliga klasser
(kan dock inte kombineras med ovanstående poäng på samma tävling)

Extra poäng
Klassvinst klass 1: 1p, klass 2: 2p, klass 3: 3p
Uppflyttningspinne klass 1: 1p, klass 2: 2p
SM-pinne: 3p
CERT: 5p
Diplom/titel klass 1: 3p, klass 2: 6p
Championat: 9p
Deltagande i SM individuellt: 5p
Deltagande i SM med lag: 3p

Bruks

Poäng räknas från maximalt fem (5) tävlingstillfällen under året.

Uppflytt: Apell 4p, Lägre (BSL 1) 5p och Högre (BSL 2) 6p
Godkänt: Apell 2p, Lägre (BSL 1) 3p, Högre (BSL 2) 4p och Elit (BSL 3) 5p
Cert/certpoäng: Elit (BSL 3) 6p
Nordic Style: Godkänt 4p

Extra poäng
Klassvinst: 1p i samtliga klasser
Brukschampionat: 3p
Deltagande i SM: 3p

Om två hundar har samma poäng, är vinnaren den med högst totala poängsumman av det fem
tävlingstillfällena.

Freestyle/HTM

Poäng räknas från maximalt fem (5) tävlingstillfällen under året.
Diplom får endast räknas en gång i varje klass, det år man erhållit meriten FD.

Start 3p
Klass 1: Godkänd/Uppflytt 5p
Klass 2: Godkänd/Uppflytt 8p
Klass 3: Godkänd/Uppflytt 11p
FD1 5p
FD2 10p
HTM1 5p
HTM2 10p
Championat 30p
SM 50p
VM 70p

IPO-R

IPO-R
Poäng räknas från maximalt tre (3) tävlingstillfällen under året.

V A B
V 4p 5p 6p
SG 3p 4p 5p
G 2p 3p 4p
B 1p 2p 3p
M 0
Extra Poäng
Certpoäng 5p
Cert 10p

Tävlingslydnad

Poäng räknas från maximalt tre (3) tävlingstillfällen under året. Varje tävlingsresultat/poäng delas med koefficienten för respektive klass, för att sedan adderas till en summa.
Klass Koeff.
Klass 3 32
Klass 2 32
Klass 1 32
Startklass 20
Därutöver erhålls följande bonuspoäng för respektive tävling:

Startklass Klass 1 Klass 2 Klass 3
3:e pris 1p 1,5p 2p 3p
2:a pris 1,5p 2p 3p 4p
1:a pris 2p 3p 4p 5p
Extra poäng
LD Startklass-Klass 2: 3p
LD Klass 3: 5p
SM kvalificering: 10p
SM placering (1-3): 15p

Har flera hundar uppnått samma poängsumma skall priset tillfalla den hund som uppnått det bästa enskilda resultatet procentuellt räknat efter sin klass.

Nosework

Poängen räknas från maximalt fem (5) tävlingstillfällen under året.
Detta oavsett om det är tävling i TSM, TEM eller doftprov.
Du räknar totalpoängen du fått på en tävling och multiplicerar enligt tabellen nedan:

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Elit
TSM TEM TSM TEM TSM TEM x 4
x 0,5 x 0,3 x 1 x 0,8 x 2,5 x 2,3
Godkänt Doftprov: Eukalyptus 5p, Lagerblad 10p, Lavendel 10p
Extra poäng Klass 1 Klass 2 Klass 3 Elit
Titel TSM 30p 60p 80p 100p
Titel TEM 10p 40p 60p
SSE 10p 10p 10p 10p
SSE Diplom 100p 100p 100p 100p
Titel = 3 diplom från innehavande år
SSE = i något moment
SSE Diplom = SSE i samtliga moment under en tävling med minst 2 domare.

Om det blir lika, så räknas i första hand, totala antal SSE från redovisade tävlingar, i andra hand
räknas minst antal fel på redovisade tävlingar.

Rallylydnad

Poäng räknas från maximalt fem (5) kvalificerande tävlingsresultat under året.

Nybörjarklass: 3p
Fortsättningsklass: 4p
Avancerad klass: 5p
Mästarklass: 6p
Kvalificerande resultat får den som uppnår 70-100 poäng i nybörjarklass, 75-100 poäng i
fortsättningsklass, 80-100 poäng i avancerad klass och 90-100 poäng i mästarklass.

Extra poäng
Klassvinst: 1p
Rallydiplom (RLD N, RLD F, RLD A): 1p
Championat: 3p
Deltagande i SM: 3p

Om fler hundar har samma poängsumma, vinner den hund som har den högsta totala poängsumman på sina fem (5) tävlingstillfällen.

Viltspår

Poäng räknas från maximalt fem (5) tävlingstillfällen under året, varav högst två (2) från samma domare. Protokoll från samtliga tillfällen skall bifogas.

Anlagsklass: Godkänd 15p
Öppenklass: 1:a pris 20p, 2:a pris 15p, 3:e pris 10p
Extra poäng
Championat: 10p

Förstaplacering vid ordinarie öppenklassprov: 1p per slagen hund (max 15p/provtillfälle),
resultatlista som verifierar antalet slagna hundar ska bifogas.
I det fall två eller fler ekipage erhåller samma poäng kommer spårtid under lämpligt arbetstempo tas med i beräkningen.
Vinnaren av årets Viltspårsstafford direktkvalificerar sig till nästkommande års Viltspårs-SM för
terriers.

Utställning

Hunden måste under det aktuella året ha medverkat på vinter- eller rasspecialen som individuellt anmäld, ha minst 5 bästa hane/tik placeringar för 5 olika domare. De 5 bästa resultaten räknas.

BIR: 7p + 1p per slagen hund
BIM: 5p + 1p per slagen hund i samma kön
BTKL/BHKL 2: 4p + 1p per slagen hund i samma kön
BTKL/BHKL 3: 3p + 1p per slagen hund i samma kön
BTKL/BHKL 4: 2p + 1p per slagen hund i samma kön

Extra poäng
BIG 1: 5p
BIG 2: 4p
BIG 3: 3p
BIG 4: 2p
BIS 1: 5p
BIS 2: 4p
BIS 3: 3p
BIS 4: 2p