Ögonsjukdomar

Staffen är en ögonfrisk ras. Den vanligaste diagnosen vid ögonlysning är distichiasis, dvs felställda ögonhår som växer in och irriterar hornhinnan. Några fall av den allvarliga ögonsjukdomen PRA har på senare år dykt upp, läs mer nedan. Rasklubben vill poängtera vikten av att man ögonlyser sina avelsdjur flera gånger under deras tid i avel, då många sjukdomar uppkommer först när hundarna blivit äldre.

Distichiasis

Distichiasis är felställda ögonhår, som beroende på antal, ger skavkänsla, smärta och irritation i ögonen. Hunden kan också få hornhinnesår och kronisk keratit tillföljd av sin distichiasis. Vissa individer är helt symtomfria. Distichiasis är ärftligt, och du får endast använda drabbade individer som är symtomfria i avel – och då alltid med en fri individ. Ett forskningsprojekt med staffen som fokusras, för att kartlägga ärftlighet och med målsättningen att ta fram ett gentest, är på gång under 2022 med finansiering från Agrias forskningsfond. 

PRA

PRA är ett samlingsnamn på en familj ögonsjukdomar som gör att ögats näthinna, retina, tillbakabildas och i slutändan leder till att hunden blir helt blind. Ögats näthinna, som är den struktur som gör det möjligt för hundar och människor att se, består av tappar och stavar. Vid PRA drabbas stavarna först, de är de celler som kan fungera även i svagt ljus/skymning. Då blir hunden ”nattblind”. Sedan drabbas tapparna, som fungerar vid högre ljusspektra, och hunden förlorar då även sin syn i dagsljus. Det finns ingen behandling mot PRA.

Nedärvningen är vanligen autosomalt recessiv (båda föräldrarna måste vara anlagsbärare för att ge sjuk avkomma), men det varierar också mellan olika raser. Hos vissa raser förekommer t.ex en x-kromosombunden variant (x är tikens könskromosom) och hos andra förekommer en dominant nedärvning.
Förutom rasspecifika hälsoprogram finns, vid autosomal recessiv arvsgång, generell rekommendation mot avel med anlagsbärare för PRA, det vill säga djur med PRA samt deras föräldrar och eventuellt redan producerad avkomma.
Sjukdomen utvecklas i ett stort åldersspann, hos vissa raser är drabbade individer blinda redan innan 1 års ålder, men det vanligaste är att drabbade individer får symtomgivande sjukdom först som vuxna.

PRA diagnosticeras med ögonlysning. En ”fri” ögonlysning visar endast att hunden ej är drabbad av PRA för tillfället. Ögonlysning är ett ”hälsotest” som är färskvara, då hunden kan utveckla flera ögonsjukdomar senare i livet. Det är därför SKKs rekommendation att hundar som skall gå i avel, oavsett ras, skall ögonlysas regelbundet under den tid de verkar i avel.

 

Läs mer

Området runt ögat – SKK artikelserie av veterinär Berit Wallin Håkansson om ögonsjukdomar
Om PRA – läs mer om PRA hos SKK