Årsmöte

 
Här läggs information ut om nästkommande årsmöte. Det brukar hållas i samband med Vinterspecialen första helgen i februari varje år.

Årsmöteshandlingar publiceras senast två veckor innan mötet. Handlingar rörande klubbens ekonomi publiceras ej p.g.a. bedrägeriförsök, men kan begäras ut av medlem på: ssbtk.kassor@gmail.com
Efter årsmötet är det prisutdelning för Årets Stafford. För icke närvarande vinnare skickas diplom på posten till den adress som är registrerad i medlemsregistret om inget annat framkommer.
 

Att skriva motion 
För att en motion ska behandlas av årsmötet ska den ha inkommit  senast 31 december.  Läs gärna här om hur du skriver en motion. Vänligen observera att i fall där motionen sänds in via e-post måste originalet även skickas via vanlig post eller överlämnas personligen, motionen ska i dessa fall anses inkommen den dag e-postmeddelandet kom fram. Originalet ska vara påskrivet av motionären. 

Motioner skickas till: sekr.ssbtk@gmail.com och/eller: SSBTK c/o Nicklas Nuland, Rinnavägen 370, 43975 Fjärås 

425600037_814695024034153_4422306051858031068_n
Glada miner på årsmötet 2024!