Årsmöte

Nästkommande årsmöte äger rum söndagen den 4 februari 2024 i Tånga Hed (dagen efter Vinterspecialen)
 

Att skriva motion 
För att en motion ska behandlas av årsmötet ska den ha inkommit  senast 31 december.  Läs gärna här om hur du skriver en motion. Vänligen observera att i fall där motionen sänds in via e-post måste originalet även skickas via vanlig post eller överlämnas personligen, motionen ska i dessa fall anses inkommen den dag e-postmeddelandet kom fram. Originalet ska vara påskrivet av motionären. 

Motioner skickas till: sekr.ssbtk@gmail.com och/eller: SSBTK c/o Nicklas Nuland, Rinnavägen 370, 43975 Fjärås 

Årsmöteshandlingar

Här nedan finns årsmöteshandlingarna att ta del av inför årsmötet, de publiceras senast två veckor innan.