Årsmöte

Nästkommande årsmöte äger rum söndagen den 5 februari 2023 kl 10:00. Plats: Horsfjärdens vandrarhem, Haninge. Adress Lindersbergsvägen 20, Österhaninge.
Här finns chans för medlemmar att påverka verksamheten! Hur vill du att klubben skall drivas och vad vi ska arbeta med? Vad vill du förändra? Kallelse sker senast tre veckor innan och årsmöteshandlingar finns publicerade här på hemsidan senast två veckor innan mötet. 
 

Att skriva motion 
För att en motion ska behandlas av årsmötet ska den ha inkommit  senast 31 december.  Läs gärna här om hur du skriver en motion. Vänligen observera att i fall där motionen sänds in via e-post måste originalet även skickas via vanlig post eller överlämnas personligen, motionen ska i dessa fall anses inkommen den dag e-postmeddelandet kom fram. Originalet ska vara påskrivet av motionären. 

Motioner skickas till: sekr.ssbtk@gmail.com och/eller: SSBTK c/o Nicklas Nuland, Rinnavägen 370, 43975 Fjärås