Hälsoformulär

Som ett av strategierna från nuvarande RAS har vi skapat ett Hälsoformulär, där uppfödare och valpköpare kan rapportera in sin staffs sjukdomstillstånd. Diagnosen måste vara satt av veterinär, och för att underlätta den statistiska bearbetningen sker inrapporteringen per diagnoskod.

Syftet med formuläret är att samla information och statistik om olika sjukdomar i rasen. Staffen är som bekant drabbad av framförallt immunologiska sjukdomar, som inte registreras officiellt någonstans och därför är svåra att kartlägga utredningen av. På sikt är tanken att de inrapporterade fallen kan utgöra underlag för forskningsstudier, där vi som rasklubb framförallt är intresserade av att kartlägga rasens genetiska predisposition för rasbundna sjukdomar.

Aktuella underlag för kommande forskning är

  • atopisk dermatit
  • demodikos
  • epilepsi
  • korsbandsskador

Men alla diagnoser kan rapporteras in i formuläret.

Uppgifterna sparas automatiskt i en molntjänst som ligger och lagrar data, och granskas därmed inte av någon fysisk person. Statistik kommer dras utifrån inrapporteringen, men inga uppgifter på individnivå kommer att offentliggöras. Man behöver således inte vara orolig för att hundens identitet, kennelnamn etc kommer publiceras någonstans, inrapporteringen sker helt anonymt. Av samma anledning är det ej möjligt att som uppfödare få ut enskild information om t.ex. inrapporterade hundar från sin uppfödning.

I formuläret får du bocka i en ruta, om det är okej att kontakta dig om hundens diagnos skulle bli aktuell för forskning, t.ex. blodprovtagning.

Hälsoformuläret hittar du här.
Sprid informationen bland valpköpare och uppfödarkollegor – tillsammans för en friskare ras! ♥

273010226_3207332966153159_1593181681203695046_n