Uppfödarkommittén

Uppfödarkommittén har till uppgift att hantera arbetet med avelsfrågor och andra ärenden som berör uppfödarkåren.

Kommittén består av:
Emma Josefsson (sammankallande)
Eva Rose
Maria Lindsjö

Kontakt: avel.ssbtk@gmail.com
Du är alltid välkommen att kontakta oss i stort och smått när det gäller avel och uppfödning!

Information från UK

VÄLKOMMEN PÅ UPPFÖDARMÖTE OCH FÖRELÄSNING
När: Lördag 16 oktober
Tid: 10-16
Var: Personalmatsalen Evidensias veterinärklinik, Kungsbacka.
Hur: Vi börjar dagen med en spännande föreläsning med den välkände hudspecialisten Robert Cikota från Vetaderm. Robert kommer prata om hudproblem, framförallt allergier, som kan drabba staffen, och diskutera våra uppsatta avelsstrategier från nya RAS. Efter lunch blir det uppfödarmöte (öppet för alla medlemmar) med fokus på hud och mentalitet.
Kaffe: I mängder ☕️☕️☕️
Fika: Jättegott fika utlovas! 😋
Lunch: Oh yes, Ssbtk bjuder på lättare lunch ❤
Hund i lokalen: tyvärr inte pga utrymmesskäl
Anmälan: Bindande anmälan, senast 9/10, till avel.ssbtk@gmail.com
Vi ses där! 😃

CENTRAL REGISTRERING AV L2HGA
SKK har godkänt vår ansökan om central registering hälsoprogram nivå 1 för L2Hga. Information om hur du går tillväga för att registrera in dina hundars resultat hittar du här.

UTVÄRDERINGSMALL VALPKULL
Att identifiera tidiga tecken på immunologiska sjukdomar är en viktig del av avelsarbetet. I enlighet med avelsstrategin för demodikos och allergier har vi tagit fram en mall för utvärdering av valpkullar, tanken är att skicka ut detta – antingen per brev eller digitalt, när valparna fyllt ett år. Mallen är designad av duktiga Petra Mets, och du hittar den här.

HÄLSOFORMULÄRET ÖPPET
Nu är inrapporteringsformuläret, där man som staffeägare kan gå in och rapportera in sin hunds sjukdomar, äntligen öppet. Syftet med formuläret är att samla information och statistik om olika sjukdomar i rasen. Staffen är som bekant drabbad av framförallt immunologiska sjukdomar, som allergier och demodex, som inte registreras officiellt någonstans och därför är svåra att kartlägga utredningen av. På sikt är tanken att de inrapporterade fallen kan utgöra underlag för forskningsstudier (t.ex. finns det en pågående studie om epilepsi där staffen kan få ingå om vi kan visa upp ett visst antal drabbade hundar.)

Uppgifterna sparas automatiskt i en molntjänst som ligger och lagrar data, och granskas därmed inte av någon fysisk person. Statistik kommer dras utifrån inrapporteringen, men inga uppgifter på individnivå kommer att offentliggöras. Man behöver således inte vara orolig för att hundens identitet, kennelnamn etc kommer publiceras någonstans, inrapporteringen sker anonymt.

Hälsoformuläret hittar du här. Sprid informationen, så att så många staffeägare som möjligt kan bidra till en friskare ras!

NYA RAS FASTSTÄLLD
Staffordshire bull terrier RAS 3.0 är nu fastställt av SKK! RAS står för RasSpecifik Avelsstrategi och alla SKK-anslutna hundraser har ett sådant dokument, som förnyas var femte år. RAS är spännande läsning för alla som är intresserade av rasen, häri kan man läsa om staffens historik och nulägesbeskrivning av anatomi, mentalitet och sjukdomspanorama. Mål och strategier spaltas upp för hur man skall bibehålla och förbättra rasen i framtiden, och är således ett viktigt verktyg för uppfödarkåren; som uppfödare är man skyldig att följa RAS.

Staffens nya RAS är skriven med utgångspunkt från den senaste forskningen med flera vetenskapliga studier, resultat från två hälsoenkäter, diskussioner på uppfödarmöten, försäkringsstatistik, föreläsningar av experter samt 200- och 500-analysen från BPH.

Under hösten kommer ett webbaserat inrapporteringsformulär att sjösättas, där man som uppfödare och valpköpare kan rapportera in sin hunds sjukdomar. Formuläret är frivilligt, och resultaten publiceras inte officiellt utan är endast till för att samla statistik kring omfattningen av olika sjukdomar. Rasen är ju tyvärr drabbad av t.ex. allergier i stor utsträckning, men denna diagnos kan inte registreras på SKK Hunddata och blir därför ”osynlig” i statistiken.

Det kommer även läggas ut en checklista inför valpköp samt ett utvärderingsformulär som uppfödare kan använda sig av för att utvärdera sina valpkullar. Under våren planerar UK två uppfödarmöten som enbart inriktar sig på nya RAS, alla medlemmar är självklart välkomna till dessa möten. Klicka på länken nedan för att läsa nya RAS:

Finsk studie om atopisk dermatit

Nyligen publicerades en intressant finsk studie om atopisk dermatit där staffordshire bullterrier ingick som en av raserna. Klicka här för att läsa studien.

Fler blodprover till demodexprojektet efterlyses!

Kerstin Bergvall och hennes forskarteam låter hälsa att man nu identifierat en riskfaktor samt en skyddande faktor för utvecklandet av demodikos hos vår ras. För att stärka data i studien och kunna forska vidare behöver man fler blodprover från staffar som inte tidigare lämnat blodprov till studien.

De vill ha blodprover både från både friska kontroller >3 år som aldrig haft demodikos och även fall som har eller har haft demodikos och inte tidigare har skickat in prover till studien. Maila Kerstin Bergvall på Kerstin.Bergvall@slu.se så berättar hon hur du skall gå tillväga.

Psst…Vill du läsa mer om demodexprojektet och sjukdomen demodikos hittar du det här.

Har du en allergisk staff eller en frisk staff över fem år?

Genom att lämna blodprov till en pågående allergistudie kan din hund vara med och identifiera genetiska riskfaktorer för utvecklandet av allergi!

Kerstin Bergvall, som driver studien berättar: I våra studier har vi identifierat en viktig genetisk riskfaktor för uppkomsten av allergi hos schäfer, men vi är i stort behov av blodprov från fler hundar och hundraser för att öka kunskapen om allergier hos hund. Har du en hund som är utredd/diagnosticerad med allergi kan ett blodprov från din hund tillföra värdefull information.
Vi behöver även blodprover från friska kontroller, det vill säga hundar över 5 år som inte haft några kliniska tecken på allergisk sjukdom.

För mer information om hur du kan delta, kontakta: Leg vet Kerstin Bergvall, e-mail: Kerstin.Bergvall@slu.se eller provsamlingskoordinator Susanne Gustafsson, e-mail: Susanne.Gustafsson@slu.se


Lästips