SSBTKs Styrelse 2022

24059600_10156120310840757_5084771015011742109_o

Jennie Holmberg

Ordförande

073-6378162

274056349_472932067633718_3266595594175302157_n

Ninnie Lundgren

Ledamot

50948226_2305347559510397_5915209245598416896_n

Nina Dahlberg

Ledamot
13116168_10154139336018627_519863359152232281_o

Yvonne Lundberg

Ledamot, vice ordförande

076-4195396

379647_10151515854673371_969342102_n

Caroline Remula

Ledamot, kassör
273025604_470038608178887_6627209022806393908_n

Charlie Lejdebrandt

Suppleant
66418674_10157583405468627_6858480245297643520_n

Nicklas Nuland

Ledamot, sekreterare

070-2250190

img_5162

Emma Josefsson

Ledamot
264155776_10158662886677338_988040969245384630_n

Nicole Grant

Suppleant

Valberedning

Christel Högberg Lundberg, sammankallande
kontakt@kennelboscobel.se
Maria Brink
Ida Edner

Revisorer

Torbjörn Christiansen, revisor
Henny Carlstedt, revisor
Anna Hermansson, revisorssuppleant
Naomi Gamble, revisorssuppleant

Läs också

Stadgar – stadgar för Svenska Staffordshire Bull Terrier klubben
Kommittéer – mer om arbetet i klubbens olika kommittéer och kontaktuppgifter
SSBTKS integritetspolicy – information om GDPR
Årsmöte – hur du skickar in motioner och deltar på ÅM, din chans att påverka som medlem!

Vill du läsa äldre styrelseprotokoll?
Hör av dig till sekreteraren, mail sekr.ssbtk@gmail.com