Styrelsen

 ORDFÖRANDE

Jennie Holmberg
073-6378162
ordf.ssbtk@gmail.com

LEDAMOT, sekreterare

Nicklas Nuland
070-2250190
Sekr.ssbtk@gmail.com

LEDAMOT, vice ordförande

Laila Mällinen 
prgrupp.ssbtk@gmail.com

LEDAMOT, kassör

Caroline Remula
072-1598424
ssbtk.kassor@gmail.com

LEDAMOT

 Yvonne Lundberg
076-4195396
Sar.ry@hotmail.com

LEDAMOT

11910696_10152971994106987_499585396_n

Emma Josefsson
avel.ssbtk@gmail.com

LEDAMOT

Cecilia Jonsson
tavling.ssbtk@gmail.com

SUPPLEANT

Jenny Ludvigsson
Jenny_40@hotmail.com

SUPPLEANT

Erika Sanfer
Erika-Johansson@hotmail.com

 REVISORER

Lotta Widh
Ida Skoglund

 

REVISORSUPPLEANTER

Ulla-Britt Östman
Anja Hallgren

VALBEREDNINGEN

Lise-Lott Åberg
072-9404357

Janina Björkman
070-1681847

Niklas Jerbrant
070-4612623

valberedning.ssbtk@gmail.com