Styrelsen

Nyfiken på vad styrelsen arbetar med i klubben?
Här läggs alla protokoll upp efter styrelsens möten!

STYRELSEPROTOKOLL

ORDFÖRANDE

Johan Norgren
070-7412474
ordf.ssbtk@gmail.com

VICE ORDFÖRANDE
11910696_10152971994106987_499585396_n
Emma Josefsson
070-9747259
Imshee_@hotmail.com

SEKRETERARE
11880184_10152971994086987_842569784_n
Nicklas Nuland
070-2250190
Sekr.ssbtk@gmail.com

KASSÖR
Caroline Remula
072-1598424
ssbtk.kassor@gmail.com

LEDAMÖTER
11903527_10152971994091987_471722116_n
Yvonne Lundberg
076-4195396
Sar.ry@hotmail.com


Niklas Jerbrant
070-4612623
Flint-skegg@hotmail.com

Laila Mällinen
prgrupp.ssbtk@gmail.com

SUPPLEANTER
Josefine Pettersson
073-5250076
josefine.pettersson@gmail.com

Cecilia Jonsson
0722721961
Ceciliaemanuelssonjonsson@Gmail.com

REVISORER
Lotta Widh
Ida Skoglund

REVISORSUPPLEANTER
Ulla-Britt Östman
070-5134953

Anja Hallgren
0707-870774

VALBEREDNINGEN
Jennie Holmberg (sammankallande)
0736-378162

Lise-Lott Åberg
0729-404357

Janina Björkman
070-1681847

Kontakta valberedningen på valberedning.ssbtk@gmail.com