Styrelsen

ORDFÖRANDE
Jennie Holmberg
073-6378162
ordf.ssbtk@gmail.com

LEDAMOT vice ordförande 
Yvonne Lundberg
076-4195396
Sar.ry@hotmail.com

LEDAMOT sekreterare
Nicklas Nuland
070-2250190
Sekr.ssbtk@gmail.com

LEDAMOT
Andreas Ridderström
aridderstrom@gmail.com

LEDAMOT kassör
Caroline Remula

072-1598424
ssbtk.kassor@gmail.com

LEDAMOT
Henny Carlstedt

prgrupp.ssbtk@gmail.com

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Untitled-1.jpg

SUPPLEANT med rösträtt
Ninnie Lundgren 
ninnie.lundgren@gmail.com

LEDAMOT

SUPPLEANT

ADJUNGERAD
Emma Josefsson
avel.ssbtk@gmail.com

ADJUNGERAD
Jennie Tjernell
ssbtkwebred@gmail.com

REVISORER

Torbjörn Christiansen

REVISORSUPPLEANTER
Ulla-Britt Östman
Anja Hallgren

VALBEREDNINGEN
Niklas Jerbrant
sammankallande
0704612623
flint-skegg@hotmail.com 

Lise-Lott Åberg
0729404357
L8p8@hotmail.com

Janina Björkman
0701681847
janina1680@hotmail.com